เมนูไข่..เพลงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ


เมนูไข่ เมนูไข่ อร่อยแท้อยากกิน


เมนูไข่ เมนูไข่ อร่อยแท้อยากกิน


ไข่เค็ม ไข่ลวก ทั้งไข่หวาน


กับไข่ต้มสุกนาน เยี่ยวม้า


เมนูไข่ เมนูไข่ อร่อยแท้อยากกิน


ไข่ตุ๋นรสเยี่ยม ปานรสทิพย์


ไข่ไก่โอ้เอี่ยมอ้า อร่อยแท้อยากกิน


 


เมนูไข่ เมนูไข่ อร่อยแท้อยากกิน


เมนูไข่ เมนูไข่ อร่อยแท้อยากกิน


เมนูไข่ เมนูไข่ อร่อยแท้อยากกิน


เมนูไข่ เมนูไข่ อร่อยแท้อยากกิน


เมนูไข่ เมนูไข่ อร่อยแท้อยากกิน


1164249183


                เมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ในการบรรยายพิเศษเรื่อง “ในหลวงกับการทรงดนตรี”

                นายแมนรัตน์ ศรีกรานนท์ เล่าว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชนิพนธ์คำร้อง เพลง “เมนูไข่” ไว้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๘

                ต่อมา ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานทำนองจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งพระราชนิพนธ์พระราชทาน โดยรับสั่งว่า

                “ชื่อดี มีอารมณ์ขันดี”

                เพลงพระราชนิพนธ์ “เมนูไข่” นี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ โปรดเกล้า ฯ พระราชทานแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในการฉลองครบรอบวันประสูติ ๗๒ พรรษา เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ณ ศาลาดุสิดาลัย

                และในโอกาสที่ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

King_Bhumibol_with_his_mother_and_his_elder_sister_at_Villa_Vadhana


                การบรรเลงเพลง “เมนูไข่” ในวันนั้น มีการแสดงประกอบเพลงด้วย

                ทั้งนี้ เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โปรดอาหารทุกประเภทที่ทำจาก “ไข่”

............................................


ที่มา : หนังสือ “พระราชอารมณ์ขัน” เรียบเรียงโดย วิลาศ มณีวัต

 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved