‘เพาะช่าง’ คว้ารางวัลชนะเลิศ ‘ก่อพระเจดีย์ทราย’ คว้าโล่พระราชทานในหลวงเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2561 ที่เวทีใหญ่ สนามเสือป่า พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันก่อพระเจดีย์ทราย ในงานเถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย โดยผู้ชนะเลิศการประกวดก่อเจดีย์ทราย ที่ได้คะแนนสูงสุดตามเกณฑ์การตัดสิน ได้แก่ ทีมสาขาวิชาประติมากรรม วิทยาลัยเพาะช่าง เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมกลุ่มอนุรักษ์เจดีย์ทรายตำนานไทย ,รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และรางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ ทีมสี่สหาย, ทีมกองบัญชาการกองทัพไทย และทีมศูนย์การบินทหารบกลพบุรี โดยได้รับรางวัลเป็นโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมบัตรของขวัญพระราชทาน

ส่วนรางวัลขวัญใจมหาชน ตกเป็นของทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ทั้งนี้ ยังมีรางวัลพิเศษรับพระราชทานกระเป๋าจิตอาสา 904 ได้แก่ ทีมหัวใจไทย ด้วยสมาชิกผู้เข้าแข่งขันมีอายุน้อยที่สุด 12 ปี และนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนทั้ง 44 ทีมจะได้รับประกาศนียบัตร

นายวรเชษฐ์ ศรีสุบาล นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาประติมากรรมสากลและจิตรกรรมสากล วิทยาลัยเพาะช่าง สมาชิกจากทีมวิทยาลัยเพาะช่าง เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่ได้รับรางวัล เพราะไม่คาดคิดมาก่อน เนื่องจากในตอนแรกตั้งใจเข้าแข่งขันเพื่อเก็บประสบการณ์และร่วมสนุกกับ เพื่อนๆ เท่านั้น ทั้งนี้ ตนและเพื่อน 7 คน มาสมัครแข่งขันก่อพระเจดีย์ทราย เพราะมีความสนใจในศิลปวัฒนธรรมไทย และไม่เคยร่วมแข่งขันในลักษณะนี้มาก่อน จึงคิดว่าน่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดี เพราะในชั่วโมงเรียนเคยใช้แต่ดินเหนียว การประกวดเจดีย์ทรายจึงเป็นผลงานประติมากรรมที่ใช้ทรายครั้งแรก และมีความยากกว่ามาก เพราะทรายมีความร่วนไม่ยึดติดกันเป็นก้อน จึงต้องใช้ไม้เป็นเทคนิคในการยึดฐานเจดีย์ให้สมดุล และใช้น้ำในการยึดทรายให้อยู่ทรง ตลอดจนความโดดเด่นที่ทำให้ได้รับรางวัลคือ รูปทรงพระเจดีย์ทรายที่ก่อเป็นทรงลังกา สมัยอยุธยา ที่มีความงามเป็นเอกลักษณ์ ประกอบกับการใช้วัสดุธรรมชาติทั้งหมด ทั้งนี้เจดีย์ทรายดังกล่าวชื่อว่า ‘วาลิกา’ ซึ่งมีความหมายว่า ทราย รางวัลชนะเลิศ  ทีมสาขาวิชาประติมากรรม วิทยาลัยเพาะช่าง เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2รางวัลชมเชย จากทีมกองบัญชาการกองทัพไทย

 

 

รางวัลชมเชย จากทีมสี่สหาย รางวัลชมเชย ทีมศูนย์การบินทหารบกลพบุรี รางวัลขวัญใจมหาชน

 

ขอขอบคุณ

มติชนออนไลน์ https://goo.gl/baWUiK

 

 

 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved