“ใกล้รุ่ง”


klairoong  ใกล้รุ่ง


neardawn  NEAR DAWNเพลงพระราชนิพนธ์  เจ้าพระยา


ประวัติเพลงพระราชนิพนธ์ ใกล้รุ่ง” “NEAR DAWN”


ใกล้รุ่ง  เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 4 ทรงพระราชนิพนธ์ใน พ.ศ. 2489 เป็นเพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์ในขณะที่ทรงเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราช โดยพระราชทานทำนองให้ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ประเสริฐ ณ นคร อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำไปประพันธ์คำร้องภาษาไทย โดยมิได้ทรงกำหนดพระราชประสงค์ ซึ่ง ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ประเสริฐ ได้ให้สัมภาษณ์ว่าแรงบันดาลใจของเนื้อเพลงนี้ มาจากเสียงไก่ขันที่ได้ยินจากข้างบ้าน


บ้านที่อยู่นั้น คุณหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ ท่านก็ต้องการจะส่งเสริมการเลี้ยงไก่ เพื่อให้ไก่ที่อยุ่ในกรงสามารถไข่ได้มาก แล้วก็ให้อาหารเต็มที่ ตื่นเช้ามาไก่ขันกันเต็มไปหมดเลย ก็ได้แรงบันดาลใจจากอันนั้น


เพลงพระราชนิพนธ์ ใกล้รุ่งเป็นเพลงที่ ศ.ดร.ประเสริฐกล่าวว่ามีเสียงไมเนอร์ครึ่งเสียง คือเสียง แต่ในวรรคที่มีคำร้องว่า ได้ยินเสียงแว่วดังแผ่วมาแต่ไกลไกลซึ่งคนไทยยังไม่เคยชิน แต่ในที่สุดก็ยอมรับและเป็นที่นิยมในโอกาสต่อๆมา นอกจากนี้ ยังเป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนำลูกล้อลูกรับของดนตรีไทยมาใส่ไว้ในทำนองด้วย เพลงพระราชนิพนธ์


ศ.ดร.ประเสริฐเล่าว่าได้ใช้เวลาแต่งเนื้อร้องเพียง 1 ชั่วโมง แต่ด้วยความไม่ชำนาญในโน้ตสากล จึงแต่งในลักษณะ จบเพลงวรรคหนึ่งก็ประพันธ์เนื้อไปวรรคหนึ่ง พอจบตอนที่สามไม่ทราบว่าที่มีจุด 2 จุดท้ายโน้ตเพลงหมายความว่าให้บรรเลงย้อนต้น และต้องแต่งท่อนที่สี่อีกจึงลงท้ายเพลงว่า โอ้ในยามนี้ เพลินหนักหนาแสงทองนวลผ่องนภา แสนเพลินอุราเหลือลืมเมื่อจบท่อนที่ 3 ต่อมาเมื่อพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงอธิบายให้ทราบว่าจะต้องแต่งท่อนที่ 4 เพิ่มเติมอีก จึงได้เพิ่ม หมู่มวลวิหคบินผกมาแต่รังนอน เฝ้าเชยชิดช้อนลิ้มชมบัวบานส่วนตอนที่ว่า ฟังเสียงบรรเลง ดังเพลงขับขาน สอดคล้องกังวาน ซาบซ่านจับใจพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงกรุณาเพิ่มเติมให้


เพลงพระราชนิพนธ์ ใกล้รุ่งนี้ โปรดเกล้าฯ ให้นำออกบรรเลงครั้งแรกทางวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ สำหรับคำร้องภาษาอังกฤษ โปรดเกล้าฯ ให้ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงนพคุณ ทองใหญ่ฯ แต่งขึ้นภายหลัง โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงช่วยแก้ไขให้ด้วย


                                                                     ใกล้รุ่ง                       ได้ยินเสียงแว่วดังแผ่วมาแต่ไกลไกล                 ชุ่มชื่นฤทัยหวานใดจะปาน
                      ฟังเสียงบรรเลงกับเพลงประสาน                        จากทิพย์วิมานประทานกล่อมใจ


                      ใกล้ยามเมื่อแสงทองส่อง                                 ฉันคอยมองจ้องฟ้าเรืองรำไร
                      ลมโบกโบยมาหนาวใจ                                    รอช้าเพียงไรตะวันจะมา
                      เพลิดเพลินฤทัยฟังไก่ประสานเสียงกัน                ดอกมะลิวัลย์อวลกลิ่นระคนมณฑา

                      โอ้ในยามนี้เพลินหนักหนาแสงทองนวลผ่องนภา    แสนเพลินอุราสำราญ                      หมู่มวลวิหคบินผกมาแต่รังนอน                          เฝ้าเชยชิดช้อนลิ้มชมบัวบาน
                      ยินเสียงบรรเลงดังเพลงขับขาน                          สอดคล้องกังวานซาบซ่านจับ

 


 


                                                


ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ 


                                                             NEAR DAWN


 
                                                    How calm the world all nature slumber still.
                                                    Grey is the sky. No breezes blow.
                                                    O'er roof and hill, the moon now low
                                                    Sends gentle light to guard below.


                                                    Cocks waking call 'cross the fields: 
                                                    Grey shadows flee. Stars disappear. 
                                                    But, here I lie sleepless, dear.
                                                    Bats flutter home. The dawn is near.

                                                    Gold streaks the east.


                                                    Its glow, the reefs reflect,


                                                    Dark leaves turn green.


                                                    And flow'rs with light, are deck'd.


                                                    Now birds and babes wake to play.


                                                    The world expectant waits


                                                    To greet a bright, new day.                                                    Dew fresh and cool. The town awakes from sleep!
                                                    Its throb I hear: car, speeding, hum. 
                                                    Of love and hope the birds sing, dear
                                                     Come, rise don't mope. The dawn is near.

โน๊ตเพลงใกล้รุ่ง


หนึ่งความคิดบน ““ใกล้รุ่ง”

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved