“แสงเทียน”

saengtien  แสงเทียน


candlelightblues เจ้าพระยา  CANDLELIGHT BLUES
รูปในหลวง  เจ้าพระยาประวัติเพลงพระราชนิพนธ์ แสงเทียน” “CANDLELIGHT BLUES”


 


แสงเทียน เป็นเพลงแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ เมื่อเดือนเมษายน 2489 ขณะที่ทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระอนุชิราช เป็นเพลงในจังหวะบลูส์ และได้โปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริทรงประพันธ์คำร้องภาษาไทย แต่เนื่องจากมีพระราชประสงค์ที่จะทรงแก้ไขให้ดีขึ้นกว่าเดิม จึงยังไม่โปรดเกล้าฯ ให้นำออกบรรเลง ซึ่งศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ประเสริฐ ณ นคร เล่าว่า


 


สมเด็จพระอนุชาฯ (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ) ตรัสว่า เพลง แสงเทียนนี่เศร้าเกินไปในตอนท้ายๆ คล้ายๆ ว่า ทนทรมานมามากแล้วจะกราบลาท่านจักรพันธ์ฯ ก็กราบบังคมทูลว่าเนื่องจากเป็นเพลงบลูส์ เพลงบลูส์ของอเมริกันนิโกรก็เศร้าๆ อย่างนี้ แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่า ถึงแม้จะเศร้าก็จริง แต่ตอนท้ายของเพลงนั้นเขาต้องมีปรัชญาชีวิต ว่าจะต่อสู้ต่อไป ยังมีความหวังอยู่


 


เพลงพระราชนิพนธ์ แสงเทียนออกบรรเลงช้ากว่าเพลงที่สองและสาม คือ เพลงพระราชนิพนธ์ ยามเย็นและ สายฝนต่อมาโปรดเกล้าฯ ให้วงสุนทราภรณ์นำเพลงพระราชนิพนธ์ แสงเทียนออกบรรเลง มีนายเอื้อ สุนทรสนาน เป็นผู้ขับร้อง และในพ.ศ. 2496 ได้โปรดเกล้าฯ ให้ รองศาสตราจารย์สดใส พันธุมโกมล ประพันธ์คำร้องเป็นภาษาอังกฤษ 


 


                                                                                     แสงเทียน


                          จุดเทียนบวงสรวงปวงเทพเจ้า                               สวดมนต์ค่ำเช้าถึงคราวระทมทน
                         โอ้ชีวิตหนอล้วนรอความตายทุกคน                       หลีกไปไม่พ้นทุกข์ทนอาทรร้อนใจ
                         ต่างคนเกิดแล้วตายไป                                       ชดใช้เวรกรรมจากจร


                         นิจจังสังขารนั้นไม่เที่ยงเสี่ยงบุญกรรม                    ทุกคนเคยทำกรรมไว้ก่อน
                         เชิญปวงเทวดาข้าไหว้วอน                                   ขอพรคุ้มไปชีวิตหน้า
                         ทนทรมานมามากแล้วจะกราบลา                          หนีปวงโรคาที่เบียดเบียน
                         แสงแววชีวาเปรียบแสงเทียน                               เปรียบเทียนสิ้นแสงยามแรงลมเป่า
                         ชีพดับอับเฉาเหมือนเงาไร้ดวงเทียน                      จุดเทียนถวายหมายบนบูชาร้องเรียน
                         โรคภัยเบียดเบียนแสงเทียนทานลมพัดโบย            โรครุมเร่าร้อนแรงโรย
                         หวนโหยอาวรณ์อ่อนใจ                                      ทำบุญทำทานกันไว้เถิดเกิดเป็นคน
                         ไว้เตรียมผจญชีวิตใหม่                                      เคยทำบุญทำคุณปางก่อนใด
                         ขอบุญคุ้มไปชีวิตหน้า                                        ทนทรมานมามากแล้วจะกราบลา
                         แสงเทียนบูชาจะดับพลัน                                    แสงเทียนบูชาดับลับไป

 รูปเทียน เจ้าพระยา


                                            CANDLELIGHT BLUES


                                     The candlelight is shining low,
                                    My only love, I'm missing you so
                                    I know I've lost but still I dream of you
                                    I'll hope and dream till all my dream come true.
                                    Just by the candlelight
                                    You used to hold me tight


                                    This candleligh reminds me so of you
                                    Still the candle's burning for two
                                    But darling, where can you be?
                                    Come back, my love, if you're feeling this blue
                                                                 By candlelight you'll meet me
                                                                 But darling where can you be?


 โน๊ตเพลงแสงเทียน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved