เชียง ไทยดี จ.สุรินทร์ : เกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่
            พ่อเชียง  ไทยดี  ปราชญ์ชาวบ้านจากแดนอีสาน  ทำมาหาเลี้ยงชีพบนที่ดิน  ๗  ไร่  ๓  งาน  อยู่ที่บ้านอนันต์  ตำบลยาง  ศรีขรภูมิ  จ.สุรินทร์ 

            เลือกปลูกพืชหลายชนิด  ร่วมกับการเลี้ยงปลา  เลี้ยงสัตว์  ทำให้มีอยู่มีกินครบทุกอย่าง

            ที่น่าทึ่งคือ  การขุดบ่อเพื่อเก็บน้ำของพ่อเชียง  ไทยดี  ที่ขุดเองทุกวัน ๆ ละสองครั้งเช้า-เย็น  เช้า  ๒๕  หาบ  เย็น  ๒๕  หาบ  โดยขุดอยู่นาน  ๑๔  ปี  เป็นปราชญ์ชาวบ้านที่เป็นยอดคนจริง ๆ

..........................................................

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved