เกษตรกร 19 ราย ไม่ขอรับเงินชดเชยหลังใช้นาข้าวรับน้ำจากถ้ำหลวง

  กระทรวงเกษตรฯมอบเงินชดเชยให้กับเกษตรกรใช้แปลงนาข้าวเป็นพื้นที่รับน้ำจากถ้ำหลวง 126 ราย รวมพื้นที่ 1,200 ไร่ เผยมี 19 รายไม่ขอรับเงินชดเชยเพื่อเสียสละช่วยทีมหมูป่า

 

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เดินทางไปมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วม หลังยอมให้พื้นที่การเกษตร โดยเฉพาะแปลงนาข้าว เป็นพื้นที่รับน้ำจากการระบายน้ำจากถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน เพื่อช่วยเหลือทีมหมูป่าที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวงฯ บริเวณศาลาเอนกประสงค์วัดสันปูเลย ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ (สารชีวภัณฑ์) มาคลุกกับเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรจะทำการปลูกหลังน้ำลดและใช้ป้องกันกำจัดโรคข้าวที่อาจเกิดขึ้นได้หลังน้ำลด

 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากการสำรวจพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายทั้งหมด 4 ตำบล 7 หมู่บ้าน 126 ราย รวมพื้นที่ประมาณ 1,266 ไร่ คิดเป็นมูลค่าความช่วยเหลือประมาณ 1,400,000 บาท ควบคู่กับส่งทีมลงไปสำรวจพร้อมให้การช่วยเหลือและให้ความรู้การฟื้นฟูและดูแลพื้นที่หลังน้ำลดทันที โดยมีอัตราการช่วยเหลือไร่ละ 1,113 บาท รายละไม่เกิน 30 ไร่ และต้องตรวจสอบพื้นที่เสียหายจริงด้วย คณะกรรมการตรวจสอบระดับหมู่บ้านก่อนพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ซึ่งเงินช่วยเหลือจะโอนผ่านบัญชีเกษตรกรโดยตรง"จากการยอมให้พื้นที่การเกษตรเป็นพื้นที่รับน้ำของการระบายน้ำจากถ้ำหลวงฯ แล้วผันน้ำออกจากหนองน้ำพุและขุนน้ำนางนอน มีเกษตรกรไม่ขอรับเงินช่วยเหลือ หรือเงินชดเชย 19 ราย เพื่อเป็นการเสียสละช่วยเหลือทีมหมูป่าฯ ที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวงฯ แบ่งเป็นหมู่ที่ 2 ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย 15 ราย และหมู่ที่ 6 ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย 4 ราย"นายสมชายกล่าว

 

ทั้งนี้ เกษตรจะได้รับมอบเชื้อราไตรโคเดอร์ให้กับเกษตรกรทุกคนใช้ป้องกันและกำจัดโรคข้าวหลังจากน้ำลดกว่า 850 กิโลกรัม แล้วกำชับให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเต็มที่ สำหรับปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรมีทั้งเมล็ดพันธุ์ผัก ไส้เดือนฝอยชนิดผง เชื้อไวรัสสำหรับกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ยชีวภาพ พร้อมกันนี้ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ได้ออกหน่วยบริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตรของเกษตรกร เช่น ซ่อมรถอีแต๋น เครื่องสูบน้ำ เครื่องตัดหญ้า

 

ขอขอบคุณ

โพสต์ทูเดย์  https://goo.gl/NLHPvU

 

 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved