เกษตรกรเชียงใหม่ปลื้ม!!! ฝนหลวง ฯ ช่วยพื้นที่อับฝน..เกษตรแปลงใหญ่ตรงตามความต้องการอย่างต่อเนื่องกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรบริเวณอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากเป็นพื้นที่อับฝนและมีความต้องการน้ำให้แก่พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ โดยสามารถทำให้มีฝนตกลงพื้นที่เป้าหมายได้สำเร็จ

วานนี้ (3 เม.ย.61) นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับทราบปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งของพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจสำคัญ

ได้แก่ มะม่วง ลำไย แคนตาลูป และมันสำปะหลัง ที่กำลังประสบกับปัญหาดังกล่าว

เนื่องจากเป็นบริเวณพื้นที่อับฝน มีฝนตกน้อย และไม่มีแม่น้ำสายหลักไหลผ่าน

จึงได้มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์ความต้องการน้ำจากเกษตรกร

โดยสั่งการให้ปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือทันทีหากมีสภาพอากาศเอื้อต่อการปฏิบัติภารกิจ ซึ่งจากการปฏิบัติการฝนหลวงเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติภารกิจบริเวณพื้นที่การเกษตรและป่าไม้จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 ภารกิจ 6 เที่ยวบิน 8:40 ชั่วโมงบิน

ทำให้มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่อำเภอฮอด อำเภอจอมทอง และอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ จากการสอบถามไปยังอาสาสมัครฝนหลวงและเกษตรกรในพื้นที่อำเภอดอยหล่อ พบว่ามีฝนตกลงในพื้นที่ในวันดังกล่าวอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวว่า สำหรับในส่วนของการปฏิบัติการฝนหลวงในภูมิภาคอื่นๆ ยังคงปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือปัญหาภัยแล้ง เติมน้ำในเขื่อน และสร้างความชุ่มชื้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

โดยภาคเหนือ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติภารกิจเพิ่มความชุ่มชื้นให้พื้นที่ป่าไม้บริเวณจังหวัดตาก และลำปาง ซึ่งมีฝนตกบริเวณอำเภอสามเงา จังหวัดตาก และอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ภาคกลาง โดยหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบัติการเติมน้ำในเขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิราลงกรณ์ และเพิ่มความชุ่มชื้นให้ป่าไม้พื้นที่เขตอนุรักษ์ด้านตะวันตกของภาคกลาง ซึ่งมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในพื้นที่ดังกล่าว

ด้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดนครราชสีมา ปฏิบัติการฝนหลวงเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา พบว่ามีฝนตกเล็กน้อยในบริเวณดังกล่าว

ภาคตะวันออก หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดจันทบุรี มีเป้าหมายเพิ่มปริมาณน้ำให้กับพื้นที่การเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา สระแก้ว และจันทบุรี ซึ่งทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้ว วัฒนานคร เขาฉกรรจ์ วังน้ำเย็น และวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว อำเภอสนามชัยเขต ท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี และพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำคลองสียัด

และภาคใต้ โดยหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปฏิบัติการพื้นที่เป้าหมายลุ่มรับน้ำเขื่อน แก่งกระจาน พบว่ามีฝนตกปานกลางถึงหนักบริเวณเขื่อนแก่งกระจาน บริเวณอำเภอแก่งกระจานและอำเภอหนองหญ้าปล้อง

นายสุรสีห์ กล่าวเพิ่มเติมว่า อย่างไรก็ตาม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ยังคงติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งภัยแล้ง ปัญหาหมอกควัน ปัญหาสาหร่ายบูม

ตลอดจนการเติมน้ำให้กับเขื่อนที่มีความต้องการน้ำและพื้นที่ร้องขอรับบริการฝนหลวง เพื่อเร่งดำเนินการช่วยเหลือทันทีหากมีสภาพเอื้อต่อการปฏิบัติภารกิจ

ทั้งนี้ เกษตรกร ประชาชน และผู้สนใจ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ทาง เพจ Facebook กรมฝนหลวงและการบินเกษตร หรือเว็บไซต์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

.....

ที่มา : สยามรัฐ https://siamrath.co.th/n/33621

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved