เกษตรกรหนุ่มใหญ่ ปลูกพืชผักสวนครัวอายุสั้น ในพื้นที่ ๑ ไร่ สร้างรายได้เลี้ยงลูกแบบสบายๆ          คุณยอด หลักสนาม  อยู่บ้านเลขที่ ๕๐ ม.๑๕ บ้านหนองมั่ง ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด  โทร. ๐๘๓-๓๔๔-๗๐๔๐ เกษตรกรหนุ่มใหญ่ กำลังก้มๆ เงย ในแปลงพืชผัก เป็นมะเขือเปราะ อายุ ๓๕-๔๐ วัน ปลูกด้วยการบริหารจัดการน้ำแบบประหยัด สูบน้ำใต้ดินมาใช้ คลุมหน้าดินด้วยฟางข้าว  วัชพืชไม่รุนแรง จะระบาดมากคือ “ปลวก” มันมาใต้ดิน หากมีการเตรียมดินที่ดี สามารถป้องกันได้

         ต้นมะเขือเหี่ยว แน่นอนคือปลวก ไม่ใช่รากเน่าโคนเน่า พริก ผักชี  ผักบุ้ง อายุ ๒๕-๓๐ วัน ถอนขาย คะน้า กระเพรา แมงลัก คุณยอดเป็นคนทำงาน ประมาณ ๑๒-๑๖ ชั่วโมง เช้าๆ นำวัว ควาย ไปเลี้ยงในทุ่งนา จากนั้นเดินทางมาที่สวนผัก รถน้ำพรวนดิน  เก็บพืชผักไปให้ภรรยา นำไปจำหน่ายที่ตลาด รับประทานอาหาร ไปทำงานก่อสร้าง ทั้งวัน ๑๗.๐๐ น.เดินทางไปนำวัว ควายเข้าคอก  จากนั้นเดินทางไปแปลงพืชผัก ๑ ไร่  ให้น้ำพรวนดิน

          คุณยอดบอกว่า ตนเองมีความสุขดี มีลูกสาว ๑ คนกำลังเรียนหนังสือ  ตนทำงานตลอดเรื่อยมา ทำให้ร่างกายแข็งแรงดีไม่เครียด  โชคดีที่ นักส่งเสริมการเกษตร เอาใจใส่ดูแลเกษตรกร คุณนิรมล ภาสองชั้น  เกษตรตำบลสระคู ออกมาให้ความรู้เรื่องการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน การใช้น้ำสกัดชีวภาพ สารไล่แมลง การจัดการดิน ปลูกพืชหมุนเวียน ดินได้พักหน้าดินบ้าง โรคและแมลงลดลง

           คุณยอด บอกว่า เกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ เดินทางลงมาพบปะพูดคุย เรื่องการเพาะปลูกพืช นำความห่วงใยของท่านสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผวจ.ร้อยเอ็ด สู่เกษตรกร  เกษตรกรรายนี้ชอบคำพูดของเกษตรอำเภอฯ “มีความขยันอย่างฉลาด ปราศจาคอบายมุข มองเห็นความทุกข์ยากของคนอื่น เป็นภารกิจที่จะต้องแก้ไข”

          ถึงแม้ทำงานเหนื่อยแต่เกษตรกรมีกำลังใจจาก ภรรยาและลูก ส่วนราชการออกมาให้คำแนะนำ เราเดินไปด้วยดัน เหนื่อยแต่มีกำลังใจ

          การเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP.) ลดการใช้สารเคมี ใช้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ก้าวเข้าสู่การเกษตรอินทรีย์  สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินหน้าไปด้วยกัน ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ไปที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ที่นี่ไม่มีภูเขา ไม่มีถ้ำ ไม่มีอุโมงค์ไม่มีน้ำตก แต่เรามีทุ่งกว้าง “ทุ่งกุลาร้องไห้” ไปนอนเต็นท์ดูดาว ท่ามกลางสายลม ห่มฟ้า คืนเดือนมืดชมดาว คือเดือนหงายชมพระจันทร์ เส้นทางวัฒนธรรม “กู่กาสิงห์ กู่โพนวิท กู่โพนระฆัง กู่พระโกนา ดูลิง ๓ ฝูง สระสี่เหลี่ยม สุสานพันปีขี้นกอินทรีย์ มาท่องเที่ยววิถีชุมชน วิถีชาวบ้านแบบคนทุ่งกุลาร้องไห้”

           ผู้อ่านมีโอกาสแวะไปทางทุ่งกุราร้องไห้ คนท้องถิ่นยินดีต้อนรับ

 

 

 

 

ขอบคุณ : .technologychaoban.com

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved