อ.ธงทอง เผย..ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ กำหนดวันถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.๙ แล้ว


**หมายเหตุ**


ข่าวล่าสุดเมื่อเย็นวันที่18 เม.ย.60  “อ.วิษณุ” ขอประชาชนให้รอฟัง อย่างเป็นทางการ


เรื่องกำหนดวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง รัชกาลที่ ๙


http://welovethaiking.com/blog/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87-%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87/

...........................


ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ เผยภาพหนังสือของราชเลขาธิการถึงนายกรัฐมนตรี ระบุว่า 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ กำหนดวันสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2560

โดยวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่งเป็นวันที่สำคัญที่สุดของการพระราชพิธี กำหนดวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560ที่มา : FB_Tongthong Chandransu https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209217059496119&set=a.2126218447597.2107367.1609996469&type=3&theater

ข่าวสด

https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_303385

ผู้จัดการ http://www.manager.co.th/UpToDate/ViewNews.aspx?NewsID=9600000039050

.....................

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2560

วันที่ 25 ตุลาคม 2560
- พระราชกุศลออกพระเมรุมาศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

วันที่ 26 ตุลาคม 2560
- พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ พระเมรุมาศท้องสนามหลวง

วันที่ 27 ตุลาคม 2560
- เก็บพระบรมอัฐิ ณ พระเมรุมาศท้องสนามหลวง

วันที่ 28 ตุลาคม 2560
- พระราชกุศลพระบรมอัฐิ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง

วันที่ 29 ตุลาคม 2560
- พระราชกุศลเลี้ยงพระ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

และเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐาน ณ พระวิมานบนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

...ที่มา เพจ เรารักราชวงศ์จักรี "We Love Chakri Dinasty" 

.................

คลิกอ่าน ข่าวที่เกี่ยวข้อง ครั้งสมเด็จพระเทพรัตนฯ ทรงร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ 1/2560 เมื่อ 1 มีนาคม 2560นายธงทอง จันทรางศุ โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก Tongthong Chandransu 

ระบุว่า

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม กำหนดวันสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๒๕ ถึงวันที่ ๒๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งเป็นวันสำคัญที่สุดของการพระราชพิธี กำหนดวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

ทั้งนี้ นายธงทอง ได้โพสต์หนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล ๐๐๐๒.๕ / ๘๐๗๘ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ้างถึง หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๙/๕๖๘ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ตามหนังสือที่อ้างถึง ขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท เรื่อง การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐

และขอพระราชทานพระราชวินิจฉัยร่างหมายกำหนดการ การเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และภาพพระบรมโกศ ไปจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทน์สำหรับประชาชน กับการจัดนิทรรศการภายหลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ความแจ้งอยู่แล้ว นั้น

ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นไปตามมติที่ประชุม ฯ และพระราชทานตามที่ขอรับพระมหากรุณา


ธ สถิตในดวงใจปวงชนชาวไทยตราบนิจนิรันดรใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved