อันนี้ให้มึง

 20120319161918


ชื่อเรื่อง... อันนี้ให้มึง ...


 


           มีครั้งหนึ่งในหลวงรัชกาลที่ ๙ เสด็จฯ ไปทรงงานที่แสนไกลทุรกันดาร ในพื้นที่ทางภาคเหนือ  พวกผู้ใหญ่บ้านก็เกณฑ์ชาวกะเหรี่ยงมูเซอ ที่เป็นเกษตรกรเพาะปลูก หรือทำมาหากิน แถบนั้น มาเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จฯ ในหลวง  


           ก็เลยซ้อมราชาศัพท์กันยกใหญ่  ดูเหมือนกะเหรี่ยงจะจำราชาศัพท์ได้แล้ว  


           พวกเขาบอกว่า ได้แน่นอน ในหลวงฯ ต้องไม่เสียพระทัยแน่นอน....” 


           ทีนี้ ถึงวันที่ในหลวงภูมิพลฯ เสด็จฯ มาทรงเยี่ยมติดตามผลงานตามพระราชดำริ  


           ชาวกะเหรี่ยงเหล่านั้น ก็ถวายของให้กับในหลวงฯ


           ด้วยความประหม่าตื่นเต้น  คำราชาศัพท์ที่ฝึกซ้อมมา ก็ลืมหมด นึกไม่ออก  ว่าจะพูดอะไรดี  มันตื้อไปหมด  


           ก็เลยพูดว่า อ่ะ อันนี้ให้มึง อันนี้ให้เมียมึง ส่วนอันนี้ให้ลูกๆ มึง


          ในหลวงฯ ก็ทรงพระสรวล(หัวเราะ) แล้วตรัสตอบอย่างไม่ทรงถือพระองค์ ว่า ขอบใจนะ”  


           ชาวบ้านรวมทั้งผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ที่ติดตามในขบวนเสด็จฯ ครั้งนั้น  หน้าซีดกันเป็นแถบ......


แต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ และ ทรงมีพระเมตตาเป็นล้นพ้น ต่ออาณาประชาราษฎร์


..มิได้ทรงถือสาในคำกราบบังคมทูลฯ ที่ผิดพลาดของราษฎรชาวเขา


หรือเหล่าพสกนิกรทั้งหลาย...................................


 

ขอบคุณข้อมูล : หนังสือ พระราชอารมณ์ขัน ของ คุณวิลาศ มณีวัต , สำนักข่าว กรีน ปัญญาญาณ, mykingismylife

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved