อัญเชิญหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯฉบับพระราชทานเล่มที่41มอบ350ร.ร. 

 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วัดสุทธจินดาวรวิหาร อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโรทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีอัญเชิญหนังสือสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ ฉบับพระราชทาน เล่มที่ 41 ของจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายธนาคม วิมลวัตรเวที ประธานสภาเทศบาลนคร ( ทน.) นครราชสีมา ฐานะประธานฝ่ายสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะกรรมการสโมสรไลออนส์ในจังหวัดนครราชสีมา นำครู และตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 -7 สังกัดมัธยมศึกษาที่ 31 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสังกัดเทศบาล รวม 350 แห่ง เข้าร่วมรับพระราชทาน ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

 

สารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ นี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงมีพระราชประสงค์ให้จัดทำขึ้น เพื่อให้คนไทยทุกเพศ ทุกวัยได้มีโอกาสศึกษาและอ่าน ส่งเสริมความรู้ในเรื่องราวและวิชาการสาขาต่างๆ โดยสโมสรไลออนส์สากลในประเทศไทย ได้ให้ความร่วมมือโดยการจัดหาทุนทูลเกล้าถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง มาจนถึงปัจจุบัน

 

ขอขอบคุณ 

มติชนออนไลน์ goo.gl/uUHSXj

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved