อัคราภิรักษศิลปิน..๒๐ วันแห่งการเสด็จฯเยี่ยมราษฎรภาคใต้

1 (1)
        สารคดีเฉลิมพระเกียรตินี้จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2556 ในพระราชสมัญญานาม “องค์อัคราภิรักษศิลปิน”

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved