..หางเปียมาเลียใบตอง..พระตีกลอง..ตะลุ่งตุ้งแช่.."

ทรงรับฟังและหาทางแก้ปัญหาให้ประชาชน…

          “…เวลาจะเสด็จ ฯ ไปไหน บางครั้งคนทั้งขบวนยังไม่รู้เลยว่าจะเสด็จ ฯ ไปไหน

เพราะพระองค์มีพระราชประสงค์ไม่ให้ประชาชนต้องลำบาก

อย่างฉัน(สมเด็จพระเทพรัตน ฯ) ตามเสด็จ ฯ

บางทีพระองค์ (ในหลวง รัชกาลที่ 9) ทรงแกล้ง พระราชทานแผนที่มาให้ และตรัสว่าจะเสด็จ ฯ ประมาณตรงนี้ จะทรงขับรถไปตามที่ฉันบอกทาง

ทรงให้เป็นเนวิเกเตอร์ ฉันก็บอกเลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา ตรงหน้า 3 เมตร จริง  ๆ ไม่ถูก

.(พระฉายาลักษณ์ ครั้งทรงทดลองขับรถไฟ้า ฯ)

.

 พระองค์(ในหลวง ร.9) ก็ทรงแกล้งขับตามที่ฉันพูด

มีอยู่วันหนึ่งลงไปอยู่กลางนา ไม่มีคนเลย

มีแต่พระรูปหนึ่งกำลังซ่อมหลังคาโบสถ์

พระหันมาเห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.9) ก็ปีนลงจากโบสถ์ แล้วไปที่หอกลอง ตีกลองที่บอก หางเปียมาเลียใบตอง พระตีกลองตะลุ่งตุ้งแช่ ฉันก็ได้เห็นคราวนั้น

พระตีกลองสักพักหนึ่งประชาชนก็มาเข้าเฝ้า ฯ กันมากมาย

มาเฝ้า ฯ แล้วก็เล่าถวาย ว่า ตรงนี้เป็นอย่างไร มีความเดือดร้อนอะไร

         พระองค์ทรงรับฟัง แล้วก็ทรงช่วยแก้ปัญหาตามที่เขากราบบังคมทูล

พอเขามากราบบังคมทูล พระองค์ก็เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรทันที

แล้วก็ทรงถาม และคุยกันว่า ตกลงเราจะทำอย่างไรกันดีที่จะแก้ปัญหานั้น ๆ…”

....

ที่มา : อัญเชิญบางส่วนจากบทสัมภาษณ์พระราชทานเกี่ยวกับ “หลักการทรงงาน และแนวพระราชดำริในการพัฒนาประเทศ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ในการจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติ “พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา” เมื่อ พ.ศ. 2554

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved