หน้าที่ที่จะต้องทำเพื่อประชาชน

11951983_1139634002717909_2671251046004832716_n


"...ข้าพเจ้าตระหนักดีว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยดำรงอยู่ได้โดยตลอดมา

ก็ด้วยความรักของประชาชน ด้วยความพร้อมใจกันปกป้องรักษาของประชาชน...

ข้าพเจ้าได้สั่งสอนลูกๆ เสมอ ว่า ถ้าไม่ใช่เพราะคนไทยผูกใจมั่นอยู่กับสถาบันพระมหากษัตริย์แล้ว

สถาบัน ฯ นี้ ก็คงจะดำรงอยู่มาจนทุกวันนี้ไม่ได้

เพราะฉะนั้น พวกเราทุกคนจึงมีหน้าที่ที่จะต้องทำเพื่อประชาชนเสมอ..."

พระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ พระราชทานเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๕

 ......

ที่มา : CholKr F JakKn : จากฟ้า...มาสู่ดิน 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved