หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณบึงมักกะสัน เขตราชเทวี
เมื่อวันที่13มี.ค.2561 ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เป็นจุดรวมพลของหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ลงพื้นที่ไปทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

 

โดยวันนี้แบ่งกำลังเป็น 4 จุด บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ภายในบึงมักกะสัน และบริเวณโดยรอบ ตั้งแต่หัวถนนราชปรารภ ถึงท่าเรือสวนราชเทวีภิรมย์, สถานีสูบน้ำ ถึงทางออกถนนประชาสงเคราะห์, ชุมชนริมคลองสามเสน ถึงประตูระบายน้ำบึงมักกะสันโดยช่วยกันกำจัดวัชพืช เก็บขยะ และตัดแต่งกิ่งไม้ภายในคลองฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำให้ไหลลงสู่คลองแสนแสบได้อย่างสะดวกนอกจากนี้ ยังแบ่งกำลังพลไปทำความสะอาดภายในสวนราชเทวีภิรมย์ ซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และออกกำลังกายของคนในชุมชน รวมถึงบริเวณโดยรอบวัดและโรงเรียนทัศนารุณสุนทริการาม ส่วนศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน ยังได้ไปให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัข และแมวในชุมชน เพื่อร่วมสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมและวันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบอาหารกลางวันพระราชทานเลี้ยงแก่ผู้ที่ไปร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำความดีเพื่อส่วนรวมขอขอบคุณ

Ch7  https://goo.gl/rrMsXE

 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved