หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดคลองสามเสน เขตพญาไท และเขตราชเทวีเมื่อวันที่ 12 มี.ค.2561 ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชวังพญาไท ซึ่งเป็นจุดรวมพลของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" มีการแบ่งกำลังออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พื้นที่คลองสามเสน และบริเวณโดยรอบ ในพื้นที่เขตพญาไทและเขตราชเทวี เริ่มตั้งแต่โรงงานผลิตน้ำสามเสน ผ่านสวนพญาไทภิรมย์ วัดมะกอก สิ้นสุดที่ถนนพหลโยธิน ระยะทางรวม 2 กิโลเมตร มีการเก็บขยะและเศษวัชพืชในคลอง ตัดแต่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ กวาดพื้น และล้างทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ ซึ่งการทำความสะอาดคลองสามเสนในวันนี้จะช่วยให้น้ำในลำคลองไหลลงสู่บึงมักกะสันได้รวดเร็ว และเป็นการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และสัตว์มีพิษที่อาศัยอยู่ริมฝั่งคลองสำหรับการปฏิบัติงานเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาในห้วงนี้ จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 5 เมษายน 2561 โดยจะทำความสะอาดคลองสามเสน บึงมักกะสัน คูน้ำข้างถนนวิภาวดีรังสิต และคลองเปรมประชากรขอขอบคุณ

Ch7 https://goo.gl/6pkYTx

 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved