หนึ่งในพระราชดำรัส สดับแล้ว จับใจ


“...ต่อไปนี้อยากจะเล่าให้ท่านทั้งหลายทราบถึง เหตุไฉนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถึงได้มีความซาบซึ้งและมีความรักต่อประชาชนอย่างเต็มที่

..ภาพนี้เมื่อเสด็จฯ กลับพระนครตอนจะบรมราชาภิเษก ได้เห็นประชาชนต้อนรับเป็นจำนวนมาก ตอนนั้นข้าพเจ้าเป็นคู่หมั้นอยู่ เห็นเข้าก็รู้สึกซาบซึ้ง

.. ธรรมดาแล้วนี่ พระเจ้าแผ่นดินนี่ ก็ถูกเรียกว่าสมมุติเทพ แต่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่า เมื่อเขาสมมุติให้เป็นเทพขึ้นมา เราต้องทำหน้าที่ช่วยเหลือเขาให้ได้

..เพราะคนที่เป็นเทพนี่มักจะช่วยเหลือคนได้ นี่ถึงแม้จะเป็นแค่สมมุติเทพ ก็ต้องพยายามช่วยเหลือประชาชนให้ได้มากที่สุด...”

a15


ในหลวง รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9


(ขณะนั้นทรงเป็นพระคู่หมั้น)


เสด็จพระราชดำเนินจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นิวัติพระนครในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2493


โดยทางเรือ ซึ่งกองทัพเรือได้จัดกระบวนเรือและเครื่องบินรับเสด็จฯ 


ที่สันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยา


.............................คัดตัดตอนจากพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต วันอังคาร ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๔

ที่มาข้อมูล - หนังสือประมวลพระราชดำรัสและพระราโชวาท ที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๒๐ - เดือนสิงหาคม ๒๕๓๕ พิมพ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๓๕

ขอขอบคุณ : เพจ Royal Archives of OHM และ คนไทยรักในหลวง

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved