รวม ส.ค.ส. พระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ

2530ส.ค.ส. พระราชทาน ๒๕๓๐


2531


ส.ค.ส. พระราชทาน ๒๕๓๑


2532


ส.ค.ส. พระราชทาน ๒๕๓๒


2533


ส.ค.ส. พระราชทาน ๒๕๓๓


2534


ส.ค.ส. พระราชทาน ๒๕๓๔


2535


ส.ค.ส. พระราชทาน ๒๕๓๕


2536


ส.ค.ส. พระราชทาน ๒๕๓๖


2537


ส.ค.ส. พระราชทาน ๒๕๓๗


2538


ส.ค.ส. พระราชทาน ๒๕๓๘


2539


ส.ค.ส. พระราชทาน ๒๕๓๙


2540


ส.ค.ส. พระราชทาน ๒๕๔๐


2541


ส.ค.ส. พระราชทาน ๒๕๔๑


2542


ส.ค.ส. พระราชทาน ๒๕๔๒


2543


ส.ค.ส. พระราชทาน ๒๕๔๓


2544


ส.ค.ส. พระราชทาน ๒๕๔๔


2545


ส.ค.ส. พระราชทาน ๒๕๔๕


2546


ส.ค.ส. พระราชทาน ๒๕๔๖


2547


ส.ค.ส. พระราชทาน ๒๕๔๗


หมายเหตุ : ในปีพ.ศ. ๒๕๔๘ ไม่มีส.ค.ส.พระราชทาน


เนื่องด้วยเกิดเหตุภัยพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิเข้าชายฝังทะเลอันดามันของไทย


2549


ส.ค.ส. พระราชทาน ๒๕๔๙


2550


ส.ค.ส. พระราชทาน ๒๕๕๐


2551


ส.ค.ส. พระราชทาน ๒๕๕๑


2552


ส.ค.ส. พระราชทาน ๒๕๕๒


Ê.¤.Ê.òõõó Happy New Year 2010 ÊÇÑÊ´Õ»ÕãËÁè ¢Í¨§ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢¤ÇÒÁà¨ÃÔ­


ส.ค.ส. พระราชทาน ๒๕๕๓


2554


ส.ค.ส. พระราชทาน ๒๕๕๔


New Year Card from Hus Majesty the King of Thailand


ส.ค.ส. พระราชทาน ๒๕๕๕


2556


ส.ค.ส. พระราชทาน ๒๕๕๖


2557


ส.ค.ส. พระราชทาน ๒๕๕๗เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีรายงานว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ พระราชทาน ส.ค.ส. ปี พ.ศ. 2558 โดยเป็นภาพวาดจากเรื่องพระมหาชนก  บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ส.ค.ส. พระราชทาน 2558 เป็นรูปพระมหาชนก ขณะที่ทรงว่ายน้ำทวนกระแสอย่างเชี่ยวกราด และมีนางมณีเมขลา อยู่ที่ด้านขวาบนของภาพ เฝ้ามองพระมหาชนก และข้อความว่าทางมุมบนซ้ายว่า "ส.ค.ส. พ.ศ. 2558 สวัสดีปีใหม่" และข้อความตรงกลางว่า "ขอจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์ ปัญญาที่เฉียบแหลม กำลังกายที่สมบูรณ์" และข้อความด้านล่างขวาว่า "ขอจงมีความสุขความเจริญ Happy New Year"

นอกจากนี้ บริเวณด้านล่าง ยังมีข้อความ "พระมหาชนก The story of Mahajanaka" และข้อความ "ก.ส.9 ปรุง 301021 ธ.ค. 2557" "มหาวิทยาลัยปูทะเลย์ มิถิลา ๒๕๕๗"

และ


ส.ค.ส. พระราชทาน ฉบับสุดท้าย ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่พระราชทานให้พสกนิกรของพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชดำรัสเนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2559 แก่ประชาชนชาวไทย ดังนี้

ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ท่าน ทุกๆ คน ให้มีความสุข ความเจริญ และความสำเร็จสมประสงค์ในสิ่งที่ปรารถนา

ความสุขความเจริญนี้ แม้เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาอย่างยิ่ง แต่ในวิถีชีวิตของคนเรานั้น ย่อมต้องมีทั้งสุขและทุกข์ ทั้งความสมหวังและผิดหวังเป็นปรกติธรรมดา ทุกคนจึงต้องเตรียมตัว เตรียมใจ และเตรียมกายให้พร้อม อย่าประมาท ในปีใหม่นี้จึงขอให้ท่านทั้งหลายได้รักษาและสร้างเสริมสุขภาพของตนให้สมบูรณ์ ให้มีกำลังกายที่แข็งแรง มีกำลังใจที่เข้มแข็งหนักแน่น และมีสติรู้เท่าทันอยู่เสมอ จักได้สามารถนำพาตนให้ผ่านพ้นสถานการณ์ต่างๆ อันไม่พึงประสงค์ จนบรรลุถึงความสุขความเจริญ และความสำเร็จได้ ดั่งที่ตั้งใจปรารถนา

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคนให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย ให้มีความสุขกาย สุขใจ ตลอดศกหน้านี้ โดยทั่วกัน

นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังได้พระราชทาน ส.ค.ส.ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2559 แก่ประชาชนชาวไทย โดยเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ครึ่งพระองค์ ฉลองพระองค์เชิ้ตด้านใน ฉลองพระองค์คลุมสีขาว ปักภาพคุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยง กลางภาพ ส.ค.ส.มีพรพระราชทานว่า ให้มีกำลังกายที่แข็งแรง มีกำลังใจที่เข้มแข็ง หนักแน่น และมีสติรู้เท่าทันอยู่เสมอ

ด้านบนของส.ค.ส.มีข้อความว่า สวัสดีปีใหม่ 2559 พิมพ์ด้วยตัวอักษรสีม่วง มีตราพระมหาพิชัยมงกุฎ และผอบทองประดับ ด้านล่างของภาพมีรูปลิง สัญลักษณ์ปีนักษัตรปีวอก สีฟ้า มีข้อความภาษาไทย พิมพ์ด้วยตัวอักษรสีเขียวว่า ขอจงมีความสุขความเจริญ และข้อความภาษาอังกฤษ พิมพ์ด้วยตัวอักษรสีเหลืองว่า Happy New Year

ด้านล่างของ ส.ค.ส.มีแถบสีฟ้า มุมล่างซ้ายมีข้อความ ก.ส.9 ปรุง 311502 ธ.ค.2558 มุมด้านขวามีข้อความ มหาวิทยาลัยปูทะเลย์ มิถิลา 2558 กรอบของ ส.ค.ส.พระราชทานฉบับนี้เป็นภาพใบหน้าคนเล็ก ๆ เรียงกัน ด้านละสองแถว รวม 396 หน้า ทุกใบหน้ามีแต่รอยยิ้ม

ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก Information Division of OHM

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved