ส่งเสี่ยกลับวัง

 

  a49


ส่งเสี่ยกลับวัง


 


          เมื่อสมัยก่อน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จแปรพระราชฐานไปยังวังไกลกังวล อ.หัวหิน


          ก็มักจะเสด็จฯ ออกไปยังตลาดหัวหินบ่อยครั้ง และบางครั้งโดยลำพังพระองค์


          มีครั้งหนึ่งระหว่างจะ เสด็จฯ กลับ  คนขับซาเล้งรับจ้างที่ตลาด จำไม่ได้ ว่าพระองค์คือในหลวง จึงถามออกไปว่า ไปไหมเสี่ย


          ปรากฎว่า (เสี่ย) พระองค์นี้ สนพระทัย ก็ตรัสจ้างไปยังวังไกลกังวล


          โดยที่ซาเล้งคนนั้นไม่รู้ นึกว่าเป็น ข้าราชการ


          แต่พอถึงหน้าพระราชวัง ทหารสั่ง วันทยาวุธ เท่านั้นแหละ


           ซาเล้งถึงรู้ ว่า เสี่ยที่มาส่งน่ะ ... เป็นใคร??


......................................................


 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved