สุดประทับใจ “สมเด็จพระเทพฯ” ทรงงานขณะยังมีเข็มท่อต่อสายน้ำเกลือติดอยู่ที่พระหัตถ์

 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊กสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม เผยแพร่ภาพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงงานขณะที่ยังมีเข็มท่อต่อสายน้ำเกลือติดอยู่ที่พระหัตถ์

ขณะเป็นองค์ประธานเปิดงานนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ Thailand international Science Fair 2017 (TISF2017) ณ โรงเรียนมหิดลวิยานุสรณ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 6 มกราคมที่ผ่านมา

ภาพดังกล่าวมีการส่งต่อในโลกออนไลน์จำนวนมาก โดยประชาชนต่างแสดงความประทับใจเป็นอย่างมากขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊กสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมที่มา : มติชน

รายงานข่าว...เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 09.07 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ทรงเปิดงานประชุมวิชาการ "Thailand International Science Fair 2017" ซึ่งจัดขึ้น เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี ในปี 2559 และเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วโลก นำเสนอผลงานโครงการวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ครูและนักเรียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน โดยมีผู้เข้าร่วมงาน 296 คน จาก 45 โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำทั้งในประเทศ และต่างประเทศโอกาสนี้ มีพระราชดำรัสเปิดการประชุมฯ แล้วทรงฟังบรรยายพิเศษโดย นายเฉลิมพล ปุณโณทก ผู้สร้างและผลิตหุ่นยนต์ดินสอ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่นักเรียนในการผลิตหุ่นยนต์ มีเนื้อหาเกี่ยวกับ "หุ่นยนต์ดินสอ 3" เป็นหุ่นยนต์เพื่อการบริการและการสื่อสาร มีลักษณะคล้ายมนุษย์ สูงประมาณเด็ก 10 ขวบ สามารถใช้งานบริการได้ตามโปรแกรมที่บรรจุ อาทิ การเสิร์ฟอาหารและแนะนำสินค้า และ "หุ่นยนต์ดินสอมินิ" เป็นหุ่นยนต์ให้บริการผู้สูงอายุ มีการใช้งานในประเทศญี่ปุ่น และทดลองใช้งานตามโรงพยาบาลในประเทศไทย สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุผ่านจอมอนิเตอร์ในการนี้ ทอดพระเนตรการนำเสนอผลงานโครงงานของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก 2 โครงงาน ได้แก่ โครงงานจากประเทศเกาหลี เรื่อง "การเพิ่มความสามารถในการคงสภาพและดูดซับแก๊สของ IR-MOF5 ด้วยการเติมสารประกอบ" และโครงงานจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เรื่อง "การวัดความเผ็ดโดยวิธีทางไฟฟ้าเคมี เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร"

จากนั้น ทรงเปิดหอประวัติมหิดลวิทยานุสรณ์ พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการ ซึ่งจัดแสดงข้อมูลของครูและนักเรียนทั้งในอดีตและปัจจุบัน รวมถึงประวัติโรงเรียน โดยก่อตั้งขึ้นในปี 2533 ก่อนจะเปลี่ยนเป็นองค์การมหาชนในปี 2543 จัดการศึกษารองรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ เพื่อเตรียมพื้นฐานสำหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนนักวิจัยพัฒนาและนักประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์ของประเทศในอนาคตต่อจากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการวิทยาศาสตร์ 73 โครงงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในงานประชุมวิชาการ"Thailand International Science Fair 2017" นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรม Science Zone จัดแสดงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยและกิจกรรม Science Activity ซึ่งฝึกให้นักเรียนใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ในการแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจำวัน  โดยงานประชุมวิชาการดังกล่าวจัดไปถึงวันที่ 9 มกราคมนี้

ที่มา : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และ BUGABOO.TV

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved