สาวโรงงานไก่ซาบซึ้งพระมหากรุณาฯ เผยเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ทำกินอยู่ดีขึ้นรอคิวตี 5 ถวายบังคมสักการะ

s__4005954

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 59 นางสมปอง บุญสิงห์ อายุ 50 ปี พร้อมด้วย นางบัญอร พรมษร อายุ 43 ปี และนางสาวชุรีย์ วงษาไชย อายุ 30 ปี อาชีพพนักงานโรงงานไก่ จ.ลพบุรี เดินทางมาถึงสนามหลวงตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม เวลา 09.00 น. แต่ก็ไม่ได้เข้าสักการะ

จึงปักหลักค้างคืนเพื่อมาต่อแถวตั้งแต่เวลา 05.00 น. กล่าวว่า เป็นความเหนื่อยที่อดทนได้ เช่นเดียวกับคนไทยหลายคนที่มาที่นี่ เพราะพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อแผ่นดินไทย ไม่ว่าจะทรงเหน็ดเหนื่อยเพียงใดพระองค์ก็ทรงทำ

อีกทั้งทรงมีหลักคำสอนที่สามารถนำมาปฏิบัติให้เกิดกับชีวิต ด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่าง ทั้งนี้ อย่างใน จ.ลพบุรี ที่ปัจจุบันมีน้ำอุดมสมบูรณ์ เพราะพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้สร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

ตรงนี้ยังมีผลให้ประชาชนกินดีอยู่ดี เศรษฐกิจในพื้นที่ดีไปด้วย ชาวลพบุรีจึงรักพระองค์มาก อย่างพวกเราชีวิตก็มอบให้ได้ อย่างไรก็ดี จากนี้จะตั้งใจทำความดี ดำรงชีวิตในความพอเพียง และจะสอนลูกหลานให้เดินรอยตามพระยุคลบาทพระองค์ โดยเฉพาะการทำความดี

s__4005956

นางดารินทร์ ตารินทร์ หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย นำชาวอ.แม่สาย 250 คนประกอบด้วยประชาชนพื้นราบ ชาวไทยภูเขา 7 เผ่า เช่น อาข่า มูเซอ มาพร้อมชาว จ.เชียงรายรวม 750 คน มาถวายสักการะ

กล่าวว่า ที่ จ.เชียงรายมีโครงการพระราชดำริ โครงการหลวงของพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์มากมาย เช่น ดอยคำ ดอยตุง ที่พลิกฟื้นผืนป่าถูกทำลาย การปลูกฝิ่นบนดอย ให้กลับมาเป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ และเป็นไร่กาแฟ

เริ่มตั้งแต่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงเริ่มต้น จากนั้นพระองค์ทรงมาสานต่อ ล่าสุดก็มีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มาทำโครงการเมล็ดชาน้ำมัน และอีกหลายโครงการ จนทำให้ชาวเชียงรายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กระทั่งชาวเขาชาวดอยก็ได้รับการศึกษาฟรี พวกเรารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จากนี้ตั้งใจทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เช่น ปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำ ตลอดจนน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติใช้

“แต่ก่อนเคยคิดว่าสนามหลวงเป็นพื้นที่ไม่ปลอดภัย แต่พอได้มาเห็นวันนี้รู้สึกอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูก เป็นภาพที่คนไทยเอื้อเฟื้อกัน อาทรต่อกัน ด้วยหัวใจหนึ่งเดียวกันคือ รักพระเจ้าอยู่หัว ได้เห็นแล้วก็รู้สึกตื้นตันใจ รู้สึกเป็นบุญของชีวิตที่ได้มีโอกาสนำชาวแม่สายมาถวายสักการะ” นางดารินทร์กล่าว

นางดารินทร์ ตารินทร์ หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย นำชาว อ.แม่สาย 250 คนประกอบด้วยประชาชนพื้นราบ ชาวไทยภูเขา 7 เผ่า เช่น อาข่า มูเซอ มาพร้อมชาวจ.เชียงรายรวม 750 คน มาถวายสักการะ

นางดารินทร์ ตารินทร์ หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย นำชาวอ.แม่สาย 250 คนประกอบด้วยประชาชนพื้นราบ ชาวไทยภูเขา 7 เผ่า เช่น อาข่า มูเซอ มาพร้อมชาวจ.เชียงรายรวม 750 คน มาถวายสักการะ

s__4005958

ขณะที่ นายพิชัย ซือมือ อายุ 42 ปี ชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า จาก ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย กล่าวว่า เพราะพระองค์และสมเด็จย่าชาวไทยภูเขาจึงอยู่ดีกินดีถึงทุกวันนี้

ทรงทำให้ทุกอย่างตั้งแต่เรื่องอาชีพ เช่น อยากเป็นเกษตรกร ก็พระราชทานเมล็ดพันธุ์ ปลูกแล้วไม่มีที่ขาย ก็ทรงมีโครงการหลวงคอยรับซื้อผลิตภัณฑ์จากพวกเราในราคาที่เป็นธรรม

ที่สำคัญพระราชทานการศึกษาด้วยการจัดตั้งโรงเรียน ทำให้เด็กๆชาวไทยภูเขาได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงกัน ทำให้วันนี้มีลูกหลานชาวไทยภูเขาออกไปเรียนมหาวิทยาลัย สามารถเรียนจนจบปริญญาตรี

พวกเราสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมาก หลายคนอยากมาถวายสักการะที่นี่แต่มาไม่ได้ ตนที่ได้มาก็จะกลับไปถ่ายทอดให้เพื่อนชาวไทยภูเขาได้ฟัง ว่าได้มาพบและประทับใจอย่างไรบ้าง

นอกจากนี้ตั้งใจจะกลับไปบอกเล่าให้ลูกหลานได้รู้จักพระองค์ สิ่งที่พระองค์ทรงทำมาเพื่อพวกเรา ที่ทำให้มีอย่างทุกวันนี้

ที่มา มติชน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved