สารคดี ‘ตามรอยเสด็จฯ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์’

       สารคดี "ตามรอยเสด็จฯ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์" ตอนปฐมบท ได้นำพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่หาชมได้ยาก และภาพจากสถานที่จริงในปัจจุบัน มาบอกเล่าพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่พระองค์เสด็จประทับที่โลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กับครอบครัวมหิดล ขณะยังทรงพระเยาว์สารคดี 'ตามรอยเสด็จฯ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์' ตอน ปฐมบทสารคดี 'ตามรอยเสด็จฯ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์' ตอน เริ่มต้นชีวิตใหม่สารคดี 'ตามรอยเสด็จฯ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์' ตอน บ้านแสนสุขสารคดี 'ตามรอยเสด็จฯ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์' ตอน ชีวิตสามัญชนสารคดี 'ตามรอยเสด็จฯ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์' ตอน แม่บ้านชาวสวิตที่หายไปสารคดี 'ตามรอยเสด็จฯ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์' ตอน เปิดเทอมสารคดี 'ตามรอยเสด็จฯ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์' ตอน หิมะพฤษภาแห่งริเวียร่าสารคดี 'ตามรอยเสด็จฯ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์' ตอน ทะเลสาบเจนีวาสารคดี 'ตามรอยเสด็จฯ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์' ตอน โรงเรียนฤดูหนาวสารคดี 'ตามรอยเสด็จฯ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์' ตอน โรงเรียนฤดูร้อนสารคดี 'ตามรอยเสด็จฯ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์' ตอน ว่าที่ยุวกษัตริย์สารคดี 'ตามรอยเสด็จฯ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์' ตอน บันทึกภาพแห่งควาทรงจำสารคดี 'ตามรอยเสด็จฯ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์' ตอน พระราชกรณียกิจของยุวกษัตริย์สารคดี 'ตามรอยเสด็จฯ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์' ตอน วิลล่าวัฒนาสารคดี 'ตามรอยเสด็จฯ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์' ตอน คุณครูส่วนพระองค์สารคดี 'ตามรอยเสด็จฯ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์' ตอน จากโลซานสู่ไกลกังวลสารคดี 'ตามรอยเสด็จฯ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์' ตอน หัวใจแห่งการอดออมสารคดี 'ตามรอยเสด็จฯ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์' ตอน ของโปรดของในหลวงสารคดี 'ตามรอยเสด็จฯ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์' ตอน ความมั่นคงทางอาหาร


ขอขอบคุณ : รายการ เรื่องเล่าเช้านี้ โดยสารคดีนี้จัดทำโดยธนาคารออมสิน และ อำนวยการผลิตโดย บมจ. จีเอ็ม มัลติมีเดีย กรุ๊ป / สารคดี 'ตามรอยเสด็จฯ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์' ทั้งหมด 30 ตอน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved