สังเวยผีเสื้อสมุทร .. ด้วยพระอภัยมณี..เมื่อ พ.ศ. 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “งานนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์” ที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ในหัวข้อ “อยู่มานาน กาลเวลาพาสุข (Happiness that long Life Brings)” ประจำปี 2558 จัดโดยสมาคมภาพถ่ายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร


โอกาสนี้ทรงบรรยายภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ตอนหนึ่งความว่า “ชื่อนิทรรศการอยู่มานาน กาลเวลาพาสุข เพราะว่าคนที่อยู่นานเป็นคนโชคดี ได้เห็นอะไรดีๆ ได้เห็นอะไรๆ เยอะแยะเต็มไปหมด รู้สึกว่าอยู่มาจนถึง 60 พรรษาได้รับความเมตตาจากใครต่อใครหลายคน ก็ทำให้สบายดี.....”

จากนั้น ทรงนำภาพถ่ายฝีพระหัตถ์บางส่วนมาบรรยาย..ด้วย "พระอารมณ์ขัน"

เช่น เรื่องนี้.....


(ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนฯ)


........


ที่จังหวัดระยอง “ภาพสังเวย” ผีเสื้อสมุทร .. ต้องถวายพระอภัยมณี และม้าลาย

สมเด็จพระเทพรัตนฯ ตรัสเล่าว่า “..ชาวบ้านแก้บนผีเสื้อสมุทร ด้วยการเอาพระอภัยมณีไปถวายมากมาย

.แต่ที่แปลก คือ ไม่ว่า เจ้าที่ไหน ทำไมต้องมีถวายม้าลาย ก็ยังหาเหตุผลไม่ได้......”

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


.................


ที่มา : มติชน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved