สร้างจุดเรียนรู้..ปลูกแฝกในสวนยางบนพื้นที่ลาดชัน

           เคยมีคำกล่าวว่า “ปลูกถั่วปลูกงาไม่มีจะกิน และปลูกหญ้าแฝกจะกินอะไร” ซึ่งประโยคนี้เองทำให้ข้าราชการบำนาญกรมพัฒนาที่ดิน นายชัยสิทธิ์ ศรีอักษร ถึงกลับอึ้ง จนต้องหาบทพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นว่าหญ้าแฝก พืชพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นั้นดีจริงและมีประโยชน์มากมายเป็นไปตามคำนิยามของพืชนี้ที่ว่า พืชมหัศจรรย์

           นายชัยสิทธิ์ เล่าถึงเรื่องนี้ว่า ตนเป็นข้าราชการสังกัดกรมพัฒนาที่ดินมากว่า 36 ปี มีตำแหน่งเป็นนักวิชาการเกษตรชำนาญการ ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินเป็นอย่างดี เมื่อเกษียณอายุราชการ ตนจึงได้นำความรู้เหล่านี้กลับไปพัฒนาที่ดินทำกินของตนเองในพื้นที่จังหวัด ระนอง ที่มีอยู่ประมาณ 10 ไร่ เพื่อให้เป็นแปลงสาธิตการจัดการดินที่เหมาะสมเพื่อปลูกยางพาราบนพื้นที่ลาด ชัน และปลูกหญ้าแฝกขวางทางลาดเท เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินทุกแขนง สำหรับให้เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน

           พื้นที่จังหวัดระนองส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ลาดชัน ซึ่งจะมีปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ดินมีความเสื่อมโทรม โดยในส่วนพื้นที่ของตนเองนั้นแบ่งเป็นพื้นที่ราบ 4 ไร่ และพื้นที่ลาดชัน 6 ไร่ จึงได้จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ในพื้นที่ลาดชันจะปลูกยางพาราและปลูกหญ้าแฝกขวางทางลาดเท ซึ่งหญ้าแฝกจะช่วยป้องกันปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดินได้เป็นอย่างดี และเมื่อฝนตกน้ำไหลบ่ารากหญ้าแฝกจะเป็นตัวเก็บกักธาตุอาหารไม่ให้ไหลลงสู่ เบื้องล่างซึ่งเป็นเหตุให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ แถมใบหญ้าแฝกจะนำมาใช้คลุมโคนต้นยางเป็นการเพิ่มความชุ่มชื้น นอกจากนี้ ได้นำผลิตภัณฑ์สารเร่งพด.2 ของกรมพัฒนาที่ดิน ในอัตรา 2 ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำให้เจือจางจำนวน 500 ลิตร นำไปทาหน้ายางทุกๆ 7 วัน จะช่วยรักษาหน้ายางที่กรีดแล้ว ทำให้น้ำยางไหลดีและมีปริมาณเพิ่มขึ้นด้วย  ส่วนพื้นที่ราบจะปลูกพืชผักสวนครัวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง คือปลูกพืชทุกอย่างที่กินได้ แต่ที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ คือการปลูกหญ้าแฝกล้อมแปลงพืชผัก เพื่อรักษาความชุ่มชื้นในดิน

           ด้วยความรู้ที่มีในด้านการจัดการทรัพยากรดินที่สั่งสมมาของข้าราชการบำนาญ ท่านนี้ ทำให้มีการนำเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินทุกแขนงเข้ามาดำเนินการพัฒนาพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์สภาพดิน การแก้ปัญหาดิน ปรับปรุงบำรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด การทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพไว้ใช้เองทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ส่งผลให้พื้นที่ทั้ง 10 ไร่ ถูกนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและยั่งยืน สามารถเป็นต้นแบบที่ดีให้กับเกษตรกรรายอื่นที่ประสบปัญหาที่ดินทำกินได้เป็น อย่างดี

            หากเกษตรกรหรือผู้สนใจท่านใดต้องการไปดูให้เห็นกับตาถึงประโยชน์ของหญ้าแฝก หรือการปลูกยางพาราบนพื้นที่ลาดชัน ก็สามารถติดต่อได้โดยตรงที่นายชัยสิทธิ์ ศรีอักษร บ้านปลายคลอง ม.1 ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง หรือโทร.086-2699890.

 

เดลินิวส์ http://www.dailynews.co.th/agriculture/159492

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved