“สมเด็จพระเทพฯ” เสด็จฯ ทรงเปิดนิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์วานนี้ 15พ.ค.2561 สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์ “สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์” เพื่อสนองพระราชดำริการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชพื้นเมืองไทย จัดโดยภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิยาลัยมหิดล ณ หอวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครขอขอบคุณ

มติชนออนไลน์  https://goo.gl/RRyg2A

 

 

 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved