“สมเด็จพระเทพฯ” เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโรงเรียนประถมศึกษาเหมียนหยาง เซียนเฟิงลู่ สิรินธรเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโรงเรียนประถมศึกษาเหมียนหยาง เซียนเฟิงลู่ สิรินธร ณ เมืองเหมียนหยาง มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน และเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนโรงเรียนแห่งนี้เป็นครั้งที่ ๓หมายเหตุในปีพ.ศ.๒๕๕๑ เมืองเหวินชวน มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีนประสบภัยแผ่นดินไหว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสร้างโรงเรียนประถมศึกษาเหมียนหยางเซียนเฟิงลู่สิรินธรเป็นจำนวนเงิน ๑๐ ล้านหยวน ซึ่งขณะนี้โรงเรียนแห่งนี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพจีน-ไทย

 

ขอขอบคุณ

ภาพ.Web_Sina

เรารัก สมเด็จพระเทพ ฯ : Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhorn

https://goo.gl/rk9HVx

 

 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved