สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์สาธิตและประชาสัมพันธ์การปลูกหญ้าแฝก ในพื้นที่เมืองจิตตะกอง สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศวานนี้ 30 พ.ค.2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์สาธิตและประชาสัมพันธ์การปลูกหญ้าแฝก ในพื้นที่เมืองจิตตะกอง สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศขอขอบคุณ

ภาพ FB - มูลนิธิชัยพัฒนา

FB -  Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhorn  https://goo.gl/bRqpWu

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved