สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เนื่องในโอกาสวันพืชมงคลวันนี้ ๑๔ พ.ค.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๗ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เนื่องในโอกาสวันพืชมงคล ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานครขอขอบคุณ

FB_กรมส่งเสริมสหกรณ์ – CPD  https://goo.gl/xxDSsr

เรารัก สมเด็จพระเทพ ฯ : Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhorn https://goo.gl/6ghWTu

 

 

 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved