สมเด็จพระเทพรัตน ฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ในพื้นที่ จ.ภูเก็ตเมื่อวันที่ 12 พ.ย.60 เวลา 20.23 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระดำเนินจากโรงแรมเคปพันวา ที่ประทับ ไปยังสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีราษฎรรอเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จตลอดเส้นทางในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ องค์การมหาชน ตั้งกล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสงและหักเหแสง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10-14 นิ้ว จำนวน 5 ตัว น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย สำหรับทอดพระเนตรวัตถุท้องฟ้า เช่น กาแล็กซี่แอนโดรเมดา, กระจุกดาว, เนบิวลาดาวเคราะห์ และวัตถุท้องฟ้าอื่น ๆ พร้อมกันนี้ ทรงถ่ายวัตถุท้องฟ้าซีกฟ้าใต้ ผ่านกล้องโทรทรรศน์ทางไกลอัตโนมัติชนิดสะท้อนแสง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 17 นิ้วต่อมา วานนี้(13 พ.ย.60) เวลา 09.57 น.  เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องดวงชนก แกรนด์บอลรูม โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ทรงเปิดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 ซึ่งปีนี้ประเทศไทย โดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 12-21 พฤศจิกายน 2560 มีเยาวชน 500 คน จาก 46 ประเทศ อาทิ แคนาดา จีน มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา บัลแกเรีย และไทย เข้าร่วมแข่งขัน โดยเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เยาวชนไทยที่มีศักยภาพสูงได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง ช่วยให้ครูและนักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการแลกเปลี่ยนความรู้กับครูและเยาวชนจากนานาประเทศ กระตุ้นให้มีความอยากรู้ และสนใจศึกษาเกี่ยวกับดาราศาสตร์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่ความสนใจการเรียนวิทยาศาสตร์สาขาอื่น ๆ เช่น ฟิสิกส์ ดาวเทียม อวกาศ และสิ่งแวดล้อม โดยมีเยาวชนไทย 5 คน เข้าร่วมแข่งขันฯ ประกอบด้วย การสอบภาคทฤษฎี ภาควิเคราะห์ข้อมูล การสอบภาคสังเกตการณ์ ซึ่งเป็นการดูดาวจริงบนท้องฟ้า การใช้กล้องโทรทรรศน์ และการใช้ท้องฟ้าจำลองฟูลโดมดิจิทัล โดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ องค์การมหาชน รับผิดชอบการสอบภาคสังเกตการณ์ ได้นำกล้องโทรทรศน์ทั้งแบบหักเหแสง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว และแบบสะท้อนแสง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 นิ้ว กว่า 50 ตัว มาอำนวยการสอบ ทั้งนี้ในปี 2550 ประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ปีนี้นับเป็นครั้งที่ 2 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำรัสเปิดการแข่งขัน ว่า "ในนามของประเทศไทย มีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันและอาจารย์ผู้ควบคุมทีมจากทั่วโลก นับว่าเป็นการรวมตัวของนักดาราศาสตร์จากทุกระดับ ทั้งอาจารย์และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่เข้าร่วมการแข่งขันทางด้านดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์จากประเทศต่าง ๆ เกือบ 50 ประเทศ อันเป็นเวทีการแข่งขันสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ทำคะแนนสูงจากทั่วโลก ย่อมแสดงให้เห็นถึงความสามารถและความก้าวหน้าทางด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ อันจะมีส่วนอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศ การที่ประเทศไทยมีโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้ สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสาขานี้ กระตุ้นให้คนของเรามีความสนใจในด้านดาราศาสตร์และดาราศาสตร์ฟิสิกส์ รวมถึงสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อความก้าวหน้าในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย ซึ่งการแข่งขันมิได้มุ่งเน้นผลคะแนนและเหรียญรางวัลแต่เพียงอย่างเดียว แต่นักเรียนผู้เข้าสอบจะได้รับประสบการณ์การใช้ชีวิตร่วมกับนักเรียนจากประเทศอื่น ๆ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน ก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือกันในอนาคตอีกด้วย"

จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับดาราศาสตร์กับสถาบันพระมหากษัตริย์ จัดแสดงความสนพระราชหฤทัยและพระปรีชาสามารถด้านดาราศาสตร์ ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่า "เจ้าฟ้านักดาราศาสตร์"ที่มาคลิปข่าว : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และ BUGABOO.TV , ขอบคุณภาพ.FB_คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี , FB_สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ Fan Page และ เพจ เรารัก สมเด็จพระเทพ ฯ  : Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhorn ต้องการติดตาม คลิกที่นี่

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved