สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในวันที่ 8 และ 9 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2561           วานนี้ (8 ก.พ. 61) เวลา 07.40 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของ บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ ทีจี 403 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมี รัฐมนตรี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ แม่บ้านเหล่าทัพ แม่บ้านตำรวจ ผู้แทนสภากาชาดไทย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และลูกเสือชาวบ้าน เฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จ

            การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ครั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะพระราชทานพระราชวโรกาส ให้นายลี เซียนลุง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ รวมทั้งศาสตราจารย์หวัง กังวู ประธานสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา และคณะนักวิชาการอาวุโสของสถาบัน เฝ้าทูลละอองพระบาท นอกจากนี้ จะทรงเยี่ยมชมและทอดพระเนตรนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะวิทยาศาสตร์และพิพิธภัณฑ์อารยธรรมเอเชีย และจะเสด็จพระราชดำเนินกลับในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2561 เวลา 19.35 น. 

ที่มาคลิปข่าว : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved