สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเพลิงศพ นางสายหยุด ทับสี ที่วัดทองนพคุณ จังหวัดเพชรบุรี


วานนี้(9 ส.ค.60) เวลา 15.09 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุวัดทองนพคุณ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ในการพระราชทานเพลิงศพ นางสายหยุด ทับสี ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยภาวะเส้นเลือดในสมองตีบ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 สิริอายุ 90 ปี

 นางสายหยุด ทับสี เป็นบุตรีของนายอ่วม กับนางเก็บ ทัศนา จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนวัดทองนพคุณ ประกอบอาชีพเกษตรกรควบคู่กับเป็นนักดนตรีไทย โดยฝึกฝนกับบิดา ซึ่งมีอาชีพนักดนตรีไทย จนเกิดความชำนาญและเชี่ยวชาญ ทั้งการเล่นตะโพน, กลอง, ฆ้องเล็ก, ระนาด และละครชาตรี ด้วยความสามารถที่หลากหลาย ทำให้สร้างสรรค์ผลงานได้มากมาย ทั้งของตนเองและลูกศิษย์ จนสามารถประกอบเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวอีกทางหนึ่งด้านครอบครัวสมรสกับ นายอรุณ ทับสี มีบุตร-ธิดา รวม 13 คน โดยได้ส่งเสริม สนับสนุนให้บุตร-ธิดาฝึกหัดดนตรีไทย และส่งไปศึกษาเพิ่มเติมจนเกิดความชำนาญ ซึ่งบุตร-ธิดา ได้เป็นผู้ถวายงานการบรรเลงดนตรีไทยแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานการแสดงดนตรีไทย โดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย มาอย่างสม่ำเสมอที่มา : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และ BUGABOO.TV

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved