สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องอิสริยาภรณ์โกรสเซอ ทิโรลเลอร์ อาดเลอร์ ออร์เดนส์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์โกรสเซอ ทิโรลเลอร์ อาดเลอร์ ออร์เดนส์วันจันทร์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์โกรสเซอ ทิโรลเลอร์ อาดเลอร์ ออร์เดนส์ (ซึ่งเป็นเครื่องอิสริยาภรณ์ลำดับชั้นสูงสุดที่มอบให้ชาวต่างประเทศที่สัมพันธ์ใกล้ชิด) ซึ่งรัฐบาลรัฐทีโรล ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ในฐานะที่ทรงวางรากฐานและทรงส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการ วิทยาศาสตร์ การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับรัฐทีโรล ณ ศาลาว่าการเมืองอินส์บรูค รัฐทีโรล สาธารณรัฐออสเตรีย


ขอบคุณภาพ.Web_Tiroler Tageszeitung และ เพจ เรารัก สมเด็จพระเทพ ฯ  : Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhornใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved