สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้


วานนี้ (14 มี.ค.60) เวลา 09.10 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส นำนายสุรพันธ์ ปุสสเด็จ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "ซีพี ออลล์ ทำดีเพื่อพ่อ" เพื่อสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส

นายลลิต ถนอมสิงห์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นำพระภิกษุและคณะบุคคล เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้

- พระครูใบฎีกา วินัย สุทฺธิวินโย ภู่สว่าง เจ้าอาวาสวัดห้วยคงคาวราวาส อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และพระยุทธ อุตตฺโม เฝ้า ถวายพระพุทธนิมิตมิ่งมงคล และเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

- นางวรากร วิริยพันธุ์ และคณะ จากบริษัท เมืองโบราณ จำกัด สาขาพัทยา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทพประจำวันไม้แกะสลัก

นางสาวอรอุมา เกษตรพืชผล กรรมการผู้จัดการบริษัท โอเค แมส จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงาน "มีเทศน์ มีทอล์ค" ครั้งที่ 5 เพื่อสมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้พระภิกษุร่วมเฝ้าด้วย

นางสาวยินดี มาลี บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ข่าวผู้นำ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2559 โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้พระภิกษุร่วมเฝ้าด้วย

ศาสตราจารย์ นายแพทย์อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ที่ปรึกษากองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัด "กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี ปี 2556-2557" ครั้งที่ 4 เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำสมาชิกชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาใหญ่-ปากช่อง เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศล "โอโซน เม้าเท่น กอล์ฟ 2015 @ เขาใหญ่-ปากช่อง" โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ วสุนธราภิวัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสนับสนุนกิจการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ นำ นางประวรา เอครพานิช นายกสมาคมรักแม่ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดโครงการประกวดแต่งเพลง ร้องเพลงรักแม่ และจำหน่ายบัตรรักแม่ ปี 2558 เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ "เทอร์โมมิกเซอร์" (THERMOMIXER) สำหรับสกัดดีเอ็นเอ(DNA) เซลล์มะเร็งแก่ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  ในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการประกวดแต่งเพลงรักแม่ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานโล่รางวัลด้วย

คณะกรรมการร้านมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2559 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

นายไทยรัฐ พงษ์สนิท ประธานจัดงานออกร้านกาชาด และอุปนายกสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จากการจำหน่ายสลากกาชาด จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2559 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

นายชนินทธ์ โทณวณิก ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดุสิตธานี จำกัด มหาชน และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสมทบศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เภสัชกรอภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ นำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้

- ท่านผู้หญิงเพ็ญศรี วัชโรทัย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี

- นางสมจิตร์ ฉัตรทนานนท์ ประธานกรรมการบริษัท คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี

เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก อุปนายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 15 ประจำปี 2559 เพื่อสมทบทุนการกุศล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายสนธิรัก เทพเรณู และคณะ ในนามทายาทและผู้จัดการมรดกของ นายโสภณ สังข์กังวาล อดีตข้าราชการบำนาญ สังกัดการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งถึงแก่กรรมแล้ว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการขายที่ดินในเขตอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ตามเจตนารมณ์ของ นายโสภณ สังข์กังวาล โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

นางสาวณัฐกานต์ พุทธรักษา และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล

นางกนกพร อรรคราภรณ์ นำ นายนิสัย วนากุล ประธานคณะกรรมการผู้บริหารสมาคมวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาเวลา 14.00 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังตึกว่องวานิช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการนี้ ทอดพระเนตรเครื่อง CT Mammogram ซึ่งเป็นเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับเต้านม สามารถสร้างภาพสามมิติของเต้านมโดยไม่มีการบีบเต้านม ซึ่งจะช่วยตรวจคัดกรอง วินิจฉัย และระบุตำแหน่งจุดที่มีความผิดปกติได้อย่างแม่นยำ พร้อมกันนี้ ทอดพระเนตรห้อง Surgical Day Care Chemotherapy ซึ่งเป็นห้องให้ยาเคมีบำบัด เปิดให้บริการเมื่อปี 2559 โดยให้การดูแลผู้ป่วยระหว่างการให้ยาด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ มีพยาบาลที่เชี่ยวชาญด้านการให้ยาเคมีบำบัดคอยให้คำปรึกษา

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุมใหญ่ตึก ภปร.ชั้น 18 ในการพระราชทานประกาศนียบัตรและพัดกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 แด่พระภิกษุผู้บริจาคโลหิตครบ 100 ครั้ง จำนวน 5 รูป, พระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 แก่ผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากกระแสโลหิต ผู้บริจาคโลหิตครบ 100 ครั้ง ผู้บริจาคเงิน ผู้ช่วยเหลือกิจการเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้ช่วยเหลืองานและสนับสนุนอื่นๆ รวมถึงพระราชทานประกาศนียบัตรเข็มและบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์แก่ทายาทผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ ซึ่งสภากาชาดไทยได้นำไปใช้ประโยชน์แล้ว รวม 159 รายเวลา 15.00 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรับรองชั้นล่าง อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร เจริญ สุวฑฺฒโน พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนกิจการสภากาชาดไทย อาทิ เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, เพื่อโครงการมะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และเพื่อเงินฝากกองทุน ส.ธ. เพื่อผู้สูงวัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

จากนั้น ทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 324 ประจำปี 2560 มีระเบียบวาระต่างๆ อาทิ รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภากาชาดไทย, รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสภากาชาดไทย, รายงานการดำเนินการของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลของสภากาชาดไทย, รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, รายงานความก้าวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์ผลิต ผลิตภัณฑ์จากพลาสมาของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และรายงานความก้าวหน้า เรื่อง "สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย"ที่มา : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และ BUGABOO.TV , FB_The Thai Red Cross Society , เพจ เรารัก สมเด็จพระเทพ ฯ  : Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhorn

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved