สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ ดังนี้


วานนี้(13 มี.ค.60) เวลา 09.05 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายโคจิ ยามาชิตะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถแทรกเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ เพื่อพระราชทานแก่เครือข่ายบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ บ้านลิ่มทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

จากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะกรรมการร้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2559 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

คณะกรรมการร้านมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2559 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

คณะกรรมการร้านมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2559 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ นำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้

- นายทองเย็น และนางเรืองรอง ประเจิดหล้า เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบกองทุน ส.ธ.เพื่อผู้สูงวัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

- นายศิริธัช โรจนพฤกษ์ ประธานจัดงานคอนเสิร์ต "ภูมิพลังสังคีตาภิวาทน์" และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตฯ สมทบทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

พลโท นายแพทย์ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ ประธานกรรมการมูลนิธิศูนย์สิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ นำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้

- นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย และนายพนัส ธีรวณิชย์กุล รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิศูนย์สิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

- นายนรสิงห์ อิ่มเต็ม ประธานชมรมศึกษาวิจัยพระเครื่องไทย และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จากการจัดงานมหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 และครั้งที่ 8 สมทบทุนมูลนิธิศูนย์สิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

พลเอก เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ นายเอกชัย เศวตสมภพ ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท ซีโน-แปซิฟิค เทรดดิ้ง ไทยแลนด์ จำกัด และอุปนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งได้รับบริจาคจากผู้เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานปั่นเพื่อชีวิต ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 สมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์ นำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้

- นางผกายมาศ เชวงชุติรัตน์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อพระราชทานเป็นค่าข้าวสารแก่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

- นายอดิศักดิ์ วงศ์ศิริกุล และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อพระราชทานเป็นค่าก่อสร้างร้านกาแฟและร้านเสริมสวย สำหรับนักเรียนใช้ในการฝึกอาชีพ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

- คณะผู้บริหารโรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อพระราชทานไว้ใช้ในโครงการ "มีข้าวอิ่มท้อง ให้น้องอุ่นใจ" โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

- คณะผู้บริหาร "แอค นาว ชิลเดรนส์ ฟันด์" (Act Now Children's Fund) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเรือนนอนให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

- นางนภฤชา โพธิสุข อาสากาชาด สภากาชาดไทย และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อพระราชทานเป็นค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

- คณะผู้บริหารโรงแรมอมารี วอเตอร์เกท และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงาน "อมารี วอเตอร์เกทวิ่งเที่ยงคืนการกุศล ครั้งที่ 19" สมทบทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้าที่บิดามารดาเสียชีวิตจากโรคเอดส์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และรองศาสตราจารย์เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2558 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

นายสันติ ไชยยศ ประธานนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 15 สถาบันพระปกเกล้า และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

นางสาววสุมดี อิ่มแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ ครบ 115 ปี ในวันที่ 24 มิถุนายน 2558 โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

นางสาวปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ สะพานใหม่, วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี และโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ปวช. ภาคภาษาไทย และทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ปวส. ภาคภาษาไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2560

นางมาลี เหลืองสุวิมล นายกสมาคมศิษย์เก่าเผยอิง และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดคอนเสิร์ต "เผยอิงสัมพันธ์" สมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

นายสมจิตร โล ธุระวณิชย์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จากการจัดงานคอนเสิร์ตฉลอง 84 ปี นายสมจิตร โล ธุระวณิชย์ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

นางชิเอมิ เสวนสัน นายกสโมสรโรตารีกรุงเทพ ปี 2558-2559 และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานคอนเสิร์ตการกุศล "ซอริ่ง ซิมโฟนี" (Soaring Symphony) โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

นางสาวอรรจรียาพร ทรัพย์มา และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกสับปะรดพันธุ์เพชรบุรี เบอร์ 1 สับปะรดแกะตา สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด มหาชน และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขัน "เอไอเอส แฟมิลี่ แรลลี่" เพื่อสายใจไทย ครั้งที่ 23 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโอกาสนี้ ครอบครัวผู้ชนะเลิศการแข่งขันฯร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะผู้บริหารสำนักงานราชบัณฑิตยสภา และผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรเบรลล์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือ "อ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร" ฉบับราชบัณฑิตยสภาอักษรเบรลล์ และแผ่นดีวีดีไฟล์อักษรเบรลล์ เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย

นายขวัญชัย ประภัสร์พงษ์ ประธานบริษัท สื่อสากล จำกัด นำคณะกรรมการโครงการ "ลมหายใจไร้มลทิน" และเยาวชนที่ชนะการประกวดร้องเพลง ในโครงการรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ปี 2558 เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิชัยพัฒนาเวลา 10.13 น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงนำคณะผู้บริหารและกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสินค้าของมูลนิธิฯ และการออกสลากการกุศลในงานกาชาด ประจำปี 2559 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

จากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางสาวรจิต วัฒนสินธุ์ ประธานกรรมการแผนกวิทยาศาสตร์ และนางนลิน นิลอุบล กรรมการและเลขานุการแผนกวิทยาศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล นำ นายยุทธนา รุ่งธรรมสกุล ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2551 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาชีวฟิสิกส์ (Biophysics) ณ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแอนเจลีส(University of California, Los Angeles) สหรัฐอเมริกา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายวิทยานิพนธ์เวลา 13.52 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ทรงเปิดอาคาร "นวราชจักรี" ซึ่งก่อสร้างตามแผนงบลงทุนในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ให้บริการประชาชนแบบบูรณาการในเขตพื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร และเป็นศูนย์การแพทย์ที่ทันสมัยครบวงจรทุกสาขา รวมทั้งเป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานชื่ออาคาร เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

สำหรับอาคารนวราชจักรี เป็นอาคารผู้ป่วย 16 ชั้น เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 มีศักยภาพในการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินครบวงจร ตลอด 24 ชั่วโมง, มีหอผู้ป่วยสามัญ 360 เตียง, หอผู้ป่วยพิเศษ 208 เตียง, หอผู้ป่วยหนัก 44 เตียง และห้องผ่าตัดที่มีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย 17 ห้อง ทั้งนี้ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เริ่มก่อสร้างในปี 2520 ด้วยเหตุที่มีการขยายตัวของเมืองอย่างมากในขณะนั้น จึงเริ่มดำเนินการโครงการโรงพยาบาลชานพระนคร ทางด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนเวลา 17.00 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทรงเปิดการประชุมวิชาการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่อง "ตามรอยพ่อ...สานต่อรวมพลัง นำ-สร้าง โรงพยาบาลแห่งความสุข" ซึ่งสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อการสาธารณสุขไทย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้น้อมนำพระราชกรณียกิจของพระองค์ รวมถึงองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อสนองพระราชปณิธานด้านการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชน

ในการนี้ มีพระดำรัสเปิดการประชุม และทรงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ความสุขของการเป็นผู้ให้" โดยได้มีพระราชดำรัสถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานของพยาบาล ซึ่งเป็นตำแหน่งที่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยมากที่สุด จึงต้องเป็นบุคคลที่มีจิตใจดีงาม เอื้อเฟื้อ และต้องปรับตัวขณะปฏิบัติงานในสถานการณ์ต่างๆ และยังมีพระราชดำรัสถึงการปฏิบัติงานของเหล่าพยาบาลสภากาชาดไทย ในสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆทั่วประเทศ ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมกันนี้ ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการที่จัดแสดงพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และการสาธารณสุข รวมถึงงานของสภากาชาดไทยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สำหรับสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2504 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาชีพการพยาบาล ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา เสริมสร้างความสามัคคี ร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อประโยชน์ของสังคม

ที่มา : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และ BUGABOO.TV , เพจ เรารัก สมเด็จพระเทพ ฯ  : Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhorn , FB_The Thai Red Cross Society

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved