สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน “หญ้าแห้ง” ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้


สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับจังหวัดสตูล ปล่อยขบวนรถบรรทุก “หญ้าแห้งพระราชทาน” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ประสบอุทกภัย

เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูลนายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับนายวีระพงษ์ บัวระภา ปศุสัตว์จังหวัดสตูล นายสุชีพ เอี้ยวเหล็ก หัวหน้าด่านกักกันสัตว์สตูล และนายจักรพงษ์ ขานโบ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูลร่วมปล่อยขบวนรถบรรทุก “หญ้าแห้งพระราชทาน” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 9 คัน บรรทุกหญ้าแห้ง 2,000 ฟ่อน มูลค่า 100,000 บาท

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 500 ฟ่อน จังหวัดพัทลุง 500 ฟ่อน และจังหวัดสงขลา 1,000 ฟ่อน

หลังเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมาขอบคุณภาพและข่าว.กรมประชาสัมพันธ์

ที่มา : เพจ เรารัก สมเด็จพระเทพ ฯ : Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhorn  

 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved