“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ทรงปลื้มพระราชหฤทัย ประชาชนเที่ยวงานอุ่นไอรักฯ มีความสุข 

เจ้าหน้าที่กองงานในพระองค์ กล่าวถึงภาพรวมของการจัดงานตลอดระยะเวลา 32 วันที่ผ่านมาว่า ถือเป็นการบรรลุวัตถุประสงค์ของงานที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว เพื่อสืบสานการจัดงานฤดูหนาวในสมัยรัชกาลที่ 5 ตลอดจนแสดงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 อันเป็นการสะท้อนให้เห็นความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชน ซึ่งที่ผ่านมามีประชาชนกว่า 1 ล้านคนที่มาเที่ยวชมงาน โดยเฉพาะเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมามีประชาชนมาชมงานมากถึง 107,170 คน และประชาชนทุกคนที่มาก็ล้วนมีความสุข โดยเฉพาะเยาวชนรุ่นใหม่ที่ได้มาเรียนรู้ขนบธรรมเนียมวิถีไทยในอดีตผ่านการมา เที่ยวชมงานเจ้าหน้าที่กองงานในพระองค์ เปิดเผยต่อว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรการจัดงานตลอด โดยทรงปลื้มพระราชหฤทัย ที่ทอดพระเนตรเห็นพสกนิกรของพระองค์มีความสุข และได้ซึมซับวิถีไทยย้อนยุคในอดีตตั้งแต่สมัยในหลวงรัชกาลที่ 5 ถึง รัชกาลที่ 9 โดยเฉพาะเรื่องความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชนสำหรับการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ในครั้งต่อไปนั้น ขณะนี้ กอร.กำลังประมวลผลว่าจะจัดขึ้นในเดือนใด แต่คงอยู่ในระหว่างช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ของทุกปี อันเป็นช่วงฤดูหนาวของประเทศไทยพอดีขอขอบคุณ

มติชนออนไลน์ https://goo.gl/cQR7RU

 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved