‘สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว’ พระราชทานสิ่งของแก่จนท. ราษฎรที่ได้รับผลกระทบ 3 จังหวัดชายแดนใต้เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางไปมอบถุงพระราชทานแก่่เจ้าหน้าที่ ครอบครัวผู้เสียชีวิต และเด็กกำพร้าจากบิดา มารดา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาสดังนี้ มอบถุงพระราชทานแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ ณ หอประชุมเทศบาลเมืองสุไงโก-ลก จำนวน 200  และมอบตะกร้าสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ณ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก   จังหวัดนราธิวาส  จำนวน 1 ราย, มอบมอบตะกร้าสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ณ โรงพยาบาลยะลา  จำนวน 1 รายและโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ จำนวน 2 ราย   และมอบถุงพระราชทานแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง จังหวัดยะลา จำนวน 200 ถุง และที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง จังหวัดปัตตานี จำนวน 200 ถุง ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวให้กับราษฎร ครอบครัวผู้เสียชีวิต เด็กกำพร้าจากบิดา มารดา และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้ได้รับทราบ ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้วันเดียวกัน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ อาสาสมัครทหารพรานแตน ทองมาก และนายหมู่ตรี ฟาริต แวซู ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้าย ใช้อาวุธปืนเครื่องยิง ลูกระเบิดชนิด M79 ใส่ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 และเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่าง หาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพราน ภัทรพงษ์ แก้วมั่น ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการลาด ตระเวนจรยุทธ์ กองร้อยทหารพรานที่ 3305 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน ที่ 33 ที่บริเวณบ้านโฉลง หมู่ที่ 1 ตำบลปุโรง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 และเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่าง หาที่สุดมิได้

 

ขอขอบคุณ

มติชนออนไลน์  https://goo.gl/iV3qMN

 

 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved