“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยัง “พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี แห่งกัมพูชา” ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวานนี้ 14 พฤษภาคม 2561 ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี แห่งกัมพูชา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี แห่งกัมพูชา ดังนี้

 

ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาท หม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปราถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวกัมพูชา

 

หม่อมฉันเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา จะเจริญงอกงามยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้าเพื่อประโยชน์สุขร่วมกัน

 

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 

ขอขอบคุณ

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์  https://goo.gl/vP5BW2

Information Division of OHM  https://goo.gl/tGNhph

 

 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved