‘สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว’ พระราชทานสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยดินถล่ม จ.น่านเมื่อเวลา 13.35 น. วันที่ 29 กรกฎาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบภัยพิบัติ(ดินโคลนถล่ม)ในพื้นที่บ้านห้วยขาบ หมู่ที่ 7 อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน จากกรณีเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน  ทำให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ไปประชุมและติดตามการแก้ไขปัญหาการเกิดภัยพิบัติ (ดินโคลนถล่ม) ในพื้นที่บ้านห้วยขาบ หมู่ที่ 7 อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ่อเกลือวันเดียวกัน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 261 ถุง ไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติ (ดินโคลนถล่ม) จากกรณีเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ทำให้เกิดดินโคลนสไลด์ทับบ้านเรือนราษฎรบ้านห้วยขาบ หมู่ที่ 7 อำเภอบ่อเกลือ ทำให้ราษฎรเสียชีวิต 8 ราย บ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบ 261 ครอบครัว ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านสะหว้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตต่อไป

 

โอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติ ให้ได้รับทราบ ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ขอขอบคุณ 

มติชนออนไลน์  goo.gl/pJVH5R

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved