สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ ในความประทับใจของผู้ถวายงานใกล้ชิด

00373

 (เมื่อครั้งโดยเสด็จฯ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ)
       นพ.ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ เลขาธิการมูลนิธิมหาวชิราลงกรณ เล่าว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ (เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร) ทรงมีพระอัจริยภาพด้านดนตรี ทรงโปรดแซ็กโซโฟน ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ และโปรดร้องเพลง ทรงชอบดนตรีแนวป๊อปสบายๆ อาทิ Spanish Eyes, La Vie En Rose, Moulin Rouge

      ส่วนเพลงไทย โปรดเพลงของวงดนตรี “สุนทราภรณ์” เช่น เพลง คำหอม

1167272419

       "แต่ก่อน พระองค์ทรงแซ็กโซโฟนบ่อย แต่หลังๆ ทรงโปรดที่จะร้องเพลง ทรงร้องเพลงได้ดีมาก ดนตรีเป็นสิ่งที่ทรงสนพระทัย ยามว่างจากพระราชกรณียกิจ”

1167272511

        สำหรับความประทับใจใน “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ” เมื่อเวลาช่วงนั้น นายแพทย์ธำรงรัตน์ เล่าว่า

        “คนมักคิดว่าพระองค์ทรงเป็นทหารแบบโก้ๆ แต่ความจริงทรงเป็นทหารแท้ ทรงเป็นนักบิน ในช่วงที่เหตุการณ์บ้านเมืองยังไม่สงบ พระองค์เสด็จฯไปดูแลทหารในยุทธภูมิในที่กันดาร


        ใน ตชด.ที่ต้องผลัดเวรกันมา หรือบางหน่วยไม่ได้ผลัดเลย เสด็จฯไปโดยเฮลิคอปเตอร์แล้วทรงโรยตัวลงมา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ทหาร

         บางครั้ง ก็ทรงไปเยี่ยมหน่วยต่างๆ โดยไม่มีใครรู้ หากมีการปะทะกันแล้วบาดเจ็บ พระองค์ทรงเสด็จฯไปรับ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเสมอมา” นพ.ธำรงรัตน์กล่าว

 


a31


a30


5903e703

5903bb47

………………………………..


ที่มา : มติชน ฉบับวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 https://www.matichon.co.th/category/court-newsที่อ่านออกได้เพราะครูทัศนีย์” ครั้งหนึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​ พระราชทานสัมภาษณ์​ถึงครูทัศนีย์​ พระอาจารย์ในพระองคํขณะศึกษาระดับชั้นอนุบาลที่โรงเรียนจิตรลดา

พระราชจริยวัตรที่อ่อนน้อมทรงคมบุคคลผู้มีอาวุโสกว่าอันเป็นที่ทรงเคารพ :

ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ เป็นอดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนจิตรลดา ได้ถวายการสอนแด่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และถวายการสอนแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​ เมื่อครั้งทรงเข้าศึกษาในระดับอนุบาลที่โรงเรียนจิตรลดา เช่นกัน

จากภาพ ท่านผู้หญิงทัศนีย์ อดีตประธานมูลนิธิพระไตรปิฎกสากล คณะกรรมการมูลนิธิพระไตรปิฎกสากล และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระไตรปิฎกสากล ฉบับสัชฌายะ ชุด ภ.ป.ร. (ต้นฉบับปาฬิภาสา)

และ ชุด ส.ก. (โน้ตเสียงปาฬิ) 2559 ซึ่งเป็นชุดปฐมฤกษ์ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สัชฌายะ ซึ่งบันทึกเสียงพระไตรปิฎกสัชฌายะ จากโน้ตเสียงปาฬิ ชุด ส.ก. ซึ่งเป็นนวัตกรรมการพิมพ์และการออกเสียง ที่ได้จดลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตรบัตรเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ในประเทศไทย (ข่าวเมื่อ ธ.ค.60)

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved