สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยัง ปธน.กัวเตมาลา กรณีเกิดภัยพิบัติ ภูเขาไฟระเบิด 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกัวเตมาลา กรณีเกิดเหตุภูเขาไฟฟูเอโก ระเบิดอย่างรุนแรง

 

วานนี้ 11มิ.ย.2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกัวเตมาลา กรณีเกิดเหตุภูเขาไฟฟูเอโก (Fuego) ระเบิดอย่างรุนแรง เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2561 ความว่า

 

ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกัวเตมาลา กรุงกัวเตมาลาซิตี

ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าวภูเขาไฟฟูเอโกระเบิดอย่างรุนแรง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจมายังท่าน และผู้ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากภัยพิบัติครั้งนี้

 

(พระปรมาภิไธย)มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 

ขอขอบคุณ

MGR Online  https://goo.gl/TvmSQF

 

 

 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved