สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อน “พระแก้วมรกต”


เมื่อวันที่ 13 มี.ค.60 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวเป็นเครื่องทรงฤดูร้อน ถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร

ในการนี้ ทรงพระดำเนินไปด้านหลังฐานชุกชี ขึ้นเกยไปยังบุษบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงกราบ ทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร มอบแก่เจ้าพนักงาน ทรงหยิบพระมหาสังข์ประจำพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงสรงพระสุคนธ์ที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร

แล้วทรงรับพระมหาสังข์เพชรน้อยจากเจ้าพนักงาน ทรงสรงพระสุคนธ์ที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงรับผ้าขาวจากเจ้าพนักงาน เช็ดตามองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร แล้วทรงสวมมงกุฎประจำฤดูร้อนถวายที่พระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงกราบ

เสด็จลงจากเกย ทรงหยิบผ้าขาวที่ซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ชุบน้ำพระสุคนธ์ในโถแก้ว แล้วทรงบีบลงในโถแก้วและหม้อน้ำ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปที่ฐานชุกชีประดิษฐานพระสัมพุทธพรรณี ทรงถอดยอดพระรัศมีพระสัมพุทธพรรณี มอบแก่เจ้าพนักงาน แล้วทรงรับยอดพระรัศมีประจำฤดูร้อนสวมถวายเปลี่ยนใหม่ ทรงพระสุหร่าย ทรงรับกระทงดอกไม้วางบนพานหน้าฐานชุกชี


จากนั้น ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่ง ทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร และพระสัมพุทธพรรณี แล้วทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ พระพุทธเลิศหล้านภาไลย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระมหาสังข์เพชรน้อยเข้าถวาย ทรงรับพระมหาสังข์ แล้วสรงที่พระเศียร

และพระราชทานน้ำพระมหาสังข์ทักษิณาวัฏแก่พระราชวงศ์ ที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทภายในพระอุโบสถ จากนั้น ทรงเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทองใหญ่ แล้วทรงพระสุหร่ายน้ำพระพุทธมนต์สรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร แก่ข้าราชการและราษฎรที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

สำหรับพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกต พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช มีพระราชดำริให้สร้างเครื่องทรงฤดูร้อนและฤดูฝน หลังจากอัญเชิญมาประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ต่อมา พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริให้สร้างเครื่องทรงฤดูหนาวเพิ่ม ในแต่ละปีจะมีพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรง รวม 3 ครั้ง โดยทรงเปลี่ยนเป็นเครื่องทรงฤดูร้อนในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 4, เครื่องทรงฤดูฝนในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 และเครื่องทรงฤดูหนาวในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 12
 


ที่มา : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และ BUGABOO.TV , ข่าวสด , มติชน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved