สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนให้กับนักเรียนในพื้นที่อำเภอห้วยราช และอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์


เมื่อวันที่ 7 ก.ค.60 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันเอก ราชรักษ์ ฝนมณี เชิญอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนพระราชทานไปมอบให้กับนักเรียนในพื้นที่อำเภอห้วยราช และอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ อาทิ โรงเรียนบ้านไผ่ลวก, โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม, โรงเรียนบ้านปะเคียบ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกับ จำนวน 2,243 คน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี อำเภอห้วยราช และหอประชุมโรงเรียนบ้านสวายตางวน อำเภอสตึก  

โอกาสนี้ พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองโรงเรียนต่าง ๆ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่มารับพระราชทานอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนพระราชทาน สร้างความปลาบปลื้มใจแก่ผู้ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงสนพระราชหฤทัยในการศึกษาของเยาวชน โดยเฉพาะเด็กในระดับประถมศึกษาที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารและห่างไกลความเจริญให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และได้รับประทานอาหารครบตามหลักโภชนาการที่ดี ซึ่งจะเป็นการพัฒนาสติปัญญาให้สามารถศึกษาเล่าเรียนได้เต็มกำลัง เพื่อพัฒนาให้เป็นประชาชนที่มีคุณภาพของประเทศ

ที่มา :  สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และ BUGABOO.TV ,  Information Division of OHM https://www.facebook.com/infodivohm/?hc_ref=OTHER

 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved