สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ดังนี้

 


เมื่อวันที่ 8 มี.ค.60 เวลา 21.39 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ร้อยตำรวจตรีพงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด นำอัยการประจำกอง รวม 264 คน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้ นายเข็มชัย ชุติวงศ์ รองอัยการสูงสุด นายธีระ หงส์เจริญ อธิบดีอัยการสำนักงานคณะกรรมการอัยการ และนายสุรัตน์ ศรีวิพัฒน์ เลขานุการอัยการสูงสุด ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยจากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้เวลา 23.02 น. นายชัยเลิศ หลิมสมบูรณ์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเฮลเลนิก เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเฮลเลนิก นายชัยเลิศ หลิมสมบูรณ์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย มาก่อน

เวลา 23.05 น.นายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน  นายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำรัฐลิเบีย มาก่อน


(ขอขอบคุณ ยูทูปช่อง ProGressTH 789) 


เวลา 23.06 น. นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอินโดนีเซีย นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล มาก่อน

เวลา 23.07 น. นายนริศโรจน์ เฟื่องระบิล เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอาร์เจนตินา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอาร์เจนตินา  นายนริศโรจน์  เฟื่องระบิล เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาก่อน

เวลา 23.08 น. นายจักรกฤษณ์ ศรีวลี เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำฮังการี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำฮังการี นายจักรกฤษณ์ ศรีวลี เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ มาก่อน

เวลา 23.10 น. นายดุสิต เมนะพันธุ์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐคูเวต เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐคูเวต  นายดุสิต  เมนะพันธุ์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่สถานกงสุลใหญ่ไทยประจำนครโอซากา ญี่ปุ่น มาก่อน

เวลา 23.11 น. นางสาวรมณี คณานุรักษ์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐเม็กซิโก เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐเม็กซิโก  นางสาวรมณี  คณานุรักษ์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำราชอาณาจักรสเปน มาก่อน

เวลา 23.12 น. นายพรพงศ์ กนิษฐานนท์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน  นายพรพงศ์ กนิษฐานนท์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ไทยประจำนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา มาก่อนเวลา 23.14 น. นายอรุณ จิวาศักดิ์อภิมาศ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเซเนกัล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเซเนกัล  นายอรุณ  จิวาศักดิ์อภิมาศ เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ไทยประจำเขตบริหารพิเศษฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีนมาก่อน

เวลา 23.15 น. นายชัยณรงค์ กีรติยุตวงศ์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ นายชัยณรงค์ กีรติยุตวงศ์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามาก่อน

เวลา 23.16 น. นายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล นายภควัต ตันสกุล เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำญี่ปุ่น มาก่อน

เวลา 23.17 น.นายชุตินทร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอินเดีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอินเดีย นายชุตินทร คงศักดิ์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ มาก่อน

เวลา 23.18 น. นายทรงศัก สายเชื้อ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอินเดีย นายทรงศัก สายเชื้อ เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ มาก่อน

โอกาสนี้ ได้มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเอกอัคราชทูต ซึ่งเป็นผู้แทนประเทศ และประชาชนชาวไทยเวลา 23.32 น. พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด นำตุลาการศาลปกครองชั้นต้น ตำแหน่งตุลาการศาลปกครองกลาง รวม 29 คน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ในโอกาสนี้ นายไกรรัช เงยวิจิตร เลขาธิการสำนักงานศาลปกครองและนายอติโชค ผลดี รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 23.42 น.พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา นำผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง หรือ บ.ย.ส. รุ่นที่ 20 จำนวน 104 คน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานวุฒิบัตร เข็มวิทยฐานะ และพระราโชวาท ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารงานศาลยุติธรรม ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยที่มา : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และ BUGABOO.TV , ยูทูปช่อง ProGressTH 789 , เพจ ชมรมคนรักพระมหากษัตริย์ของชาติไทย........ ธรรมเนียมการเข้าเฝ้าฯ เอกอัครราชทูตไทยกราบถวายบังคมลาไปปฏิบัติราชการในต่างประเทศ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะพระราชทานน้ำพระมหาสังข์ พระราชทานใบมะตูมในพระมหาสังข์ ผู้รับเหน็บใบมะตูมไว้ที่ซอกเหนือหูขวา และทรงเจิมที่หน้าผากแก่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศ ในการกราบถวายบังคมลา และรับพระราชทานพระราชสาส์นตราตั้งและพระราชสาส์นถอน ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ขอบคุณภาพและข้อมูลจากเพจ : ลักษณะไทย

เครดิต : Padermchai Goonpiboon

........................

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved