สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยผู้ประสบอุทกภัยที่พิษณุโลก


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดพิษณุโลก


เมื่อวันที่ 10 พ.ย.60 ที่ศาลาการเปรียญวัดกระทุ่มยอดน้ำ และที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลโท ฐิตะฐาน สุขศรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย จำนวน 1,547 ครอบครัว พร้อมกันนี้ ได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวแก่ราษฎร สร้างความปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง ในการนี้ยังได้พระราชทานอาหารแก่ราษฎรที่ไปรับถุงพระราชทานด้วย

อำเภอบางระกำ ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 10 ตำบล 73 หมู่บ้าน รวม 4,205 ครัวเรือน ประกอบกับเป็นพื้นที่รองรับน้ำจากจังหวัดสุโขทัย และจังหวัดทางทิศเหนือ และเป็นพื้นที่ลุ่มติดกับแม่น้ำยม จึงทำให้น้ำล้นตลิ่ง ท่วมบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่การเกษตรเสียหายเป็นจำนวนมาก

ที่มาคลิปข่าว : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และ BUGABOO.TV , เพจ Information Division of OHM


ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved