สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใย..พระราชทานถุงยังชีพช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพัทลุง
วานนี้(10 มกราคม 2560) ที่ศาลาประชาคมอำเภอเมืองพัทลุง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.อ.โยธิน ประยูรโภคราช เป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญถุงยังชีพพระราชทาน มอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ 13 ตำบล ของอำเภอเมืองพัทลุง จำนวน 3,000 ชุด เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัย ให้มีขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น สร้างความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นให้กับพสกนิกรชาวจังหวัดพัทลุง

โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พล.ท.ปิยะวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 ตลอดถึงหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพัทลุงให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ ผู้แทนพระองค์ได้อัญเชิญกระแสพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่าพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัย จึงได้พระราชทานถุงยังชีพมามอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ให้มีขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้นผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับจังหวัดพัทลุง มีสภาพฝนตกมาตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม เป็นต้นมา ทำให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพัทลุงตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม ชาวบ้านได้รับผลกระทบ 11 อำเภอ 65 ตำบล 663 หมู่บ้าน และ 45 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 54,549 ครัวเรือน 128,036 ราย ในขณะนี้ยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ริมทะเลสาบ 5 อำเภอ คือ ต.ทะเลน้อย ต.พนางตุง ต.มะกอกเหนือ ต.ปันแต ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน , ต.ปรางหมู่ ต.ชัยบุรี ต.พญาขัน ต.ลำปำ อ.เมือง, ต.หานโพธิ์ ต.จองถนน อ.เขาชัยสน ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว, และ ต.เกาะนางคำ ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่ม และอยู่ริมทะเลสาบ มีน้ำทะเลหนุน จึงทำให้การระบายน้ำเป็นไปค่อนข้างช้า

ที่มา : มติชน และสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และ BUGABOO.TV

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved