สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จฯ ทรงวางพุ่มดอกไม้วันจักรี โปรดเกล้าฯ เปิดปราสาทพระเทพบิดรให้ประชาชนเข้าถวายบังคมสมเด็จบูรพมหากษัตริย์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังปฐมบรมราชานุสรณ์ เพื่อทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันจักรี และเสด็จพระราชดำเนินไปยังปราสาทพระเทพบิดร ถวายบังคมสมเด็จพระบูรพาพระมหากษัตริยาธิราช พร้อมโปรดเกล้าฯ เปิดให้ประชาชนเข้าถวายบังคมเมื่อวันที่ 4 เมษายน เลขาธิการพระราชวังรับพระราชโองการเหนือเกล้าฯ รับสั่งว่า วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กำหนดเสด็จพระราชดำเนินไปถวายบังคมสมเด็จพระบูรพาพระมหากษัตริยาธิราช ดังนี้

 

วันที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 17.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังปฐมบรมราชานุสรณ์ ที่สะพานพระพุทธยอดฟ้า เพื่อทรงวางพุ่มดอกไม้ แล้วทรงจุดธูปเทียน เครื่องราชสักการะ ถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ทรงพระดำเนินไปยังพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร แล้วทรงพระดำเนินไปยังปราสาทพระเทพบิดร ทรงจุดธูปเทียน เครื่องราชสักการะ ถวายบังคมสมเด็จพระบูรพาพระมหากษัตริยาธิราช แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับ

 

อนึ่ง ในวันเดียวกันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สาธุชนเข้าถวายบังคมสมเด็จพระบูรพามหากษัตริยาธิราช ที่ปราสาทพระเทพบิดร ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

 

ขณะเดียวกัน วันที่ 6 เมษายน เวลา 18.00 น. ขอเชิญประชาชนร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สนามเสือป่า

 

ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระชัย (หลังช้าง) มาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธี โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระสงฆ์ รวมจำนวน 239 รูป นำสวดเจริญพระพุทธมนต์

 

การนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์พระราชทานแก่ผู้มาร่วมพิธี ทรงออกแบบภาพปกและมีพระมหากรุณาธิคุณให้เชิญอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ภาพวาดฝีพระหัตถ์เป็นภาพประเพณีสงกรานต์ต่างๆ เช่น การสรงน้ำพระ การก่อพระเจดีย์ทราย การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ และภายในเล่มลงพิมพ์พระบรมสาทิสลักษณ์ของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ ที่ทรงตั้งพระราชปณิธานในอันที่จะทรงทำนุบำรุงประเทศชาติและประชาชนให้ร่มเย็นเป็นสุขขอขอบคุณ 

MGR ONLINE goo.gl/yqS4g8

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved