สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ ทรงเปิดการประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์ระดับนานาชาติ            วานนี้ (7 ก.พ.61) เวลา 17.48 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทรงเปิดการประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์ระดับนานาชาติ ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์นี้ ภายใต้แนวคิด "เคมีสู่อนาคตที่ยั่งยืน" เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยและนักวิชาการ ได้นำเสนอผลงานกว่า 600 ผลงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำไปสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี

             รวมทั้งเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับพระปณิธานในการเสริมสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ทรัพยากรบุคคลของประเทศ โดยมีนักเคมีที่มีชื่อเสียงจากในประเทศและนักเคมีผู้ทรงคุณวุฒิระดับโลกกว่า 40 คน ร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญใน 9 สาขาที่ครอบคลุมศาสตร์ทางเคมีด้านต่างๆ และมีนักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาจาก 24 ประเทศเข้าร่วมประชุมฯ ด้วย

 

ที่มาคลิปข่าว : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7


ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved