สมเด็จพระสังฆราช ประทานพรในเทศกาลสงกรานต์ ขอให้ทุกคนช่วยรักษาวัฒนธรรม
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ อยากให้ทุกคนช่วยกันรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยเอาไว้

 

เมื่อวันที่ 10 เม.ย.2561 ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พุทธมณฑล จ.นครปฐม มีการประชุมมหาเถรสมาคมในวาระปกติ โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อัมพโร) เสด็จเป็นประธานการประชุม โดยก่อนการประชุม พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมเสน่ห์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ได้เข้าเฝ้าถวายสรงน้ำ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561ทั้งนี้ภายหลังเสร็จพิธี นายสิปป์บวร แก้วงาม ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ในฐานะโฆษก พศ. คนที่ 2 กล่าวว่า หลังจากที่พ.ต.ท.พงศ์พร และข้าราชการ พศ. ได้ถวายสรงน้ำสมเด็จพระสังฆราชแล้ว พระองค์ทรงให้พรแก่ข้าราชการ และประชาชน ความว่า ขอให้รักษาประเพณีอันดีงามของไทยที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน อยากให้ทุกคนช่วยกันรักษาวัฒนธรรมเหล่านี้ไว้ขอขอบคุณ

ไทยรัฐ https://goo.gl/KVLVqX

 

 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved