สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย


สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สภานายิกาสภากาชาดไทย พระราชทานชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย พร้อมน้ำดื่ม แก่ผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวานนี้(12 ก.ย.60) ที่หอประชุมโรงเรียนบางบาล อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทาน พร้อมน้ำดื่ม ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย จำนวน 2,330 ชุด

 ในตำบลบางบาล ตำบลบางชะนี ตำบลบางหลวงโดด ตำบลไทรน้อย ตำบลบางหัก และตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล

 ทั้งนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา ทำให้มีน้ำเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ 6 อำเภอ 76 ตำบล 404 หมู่บ้าน ได้แก่ อำเภอบางบาล อำเภอเสนา อำเภอผักไห่ อำเภอบางปะอิน อำเภอพระนครศรีอยุธยา และอำเภอบางไทร

ทั้งนี้ ราษฎรต่างปลาบปลื้มใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบทุกข์ภัยในขณะนี้ที่มา : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และ BUGABOO.TV


 

 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved